בשעת חצות הלילה של יום המסוגל חמישה עשר באב, ייערך בציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל מעמד התפילה המסוגל לישועה רשכבה"ג מרן רבינו שר התורה שליט"א במכתבו הנדיר שפורסם בשבוע האחרון: "מעמד התפילה וריבוי תורה בטו' באב ע"י רינה של תורה, בודאי יש בו כח ויזכו שתתקבל תפילתם בכל הנצרך".

ציפיה דרוכה בקרב אלפי ישראל, לקראת מעמד התפילה הגדול, שיתקיים ע"י "רינה של תורה"   ביום ה' הבעל"ט בליל ט"ו באב יום שנודע בקרב מארי דרזא כיום המסוגל לישועה ובפרט לזיווגים הגונים, בזכות ריבוי תורה ביום זה כמאמר חז"ל. למסירת שמות לחצו כאן

המעמד המסוגל והמיוחד שהפך לאות ומופת לאלפי ישראל, מתקיים בציון התנא  רבי יהונתן בן עוזיאל בעמוקה בהשתתפות אלפים רבים המגיעים במערך היסעים מכל רחבי הארץ, כאשר התפילה המיוחדת מתקיימת לאחר עמל תורה של שעות רצופות על ידי מאות לומדי רינה של תורה היושבים כחדא בעיה"ק צפת בריבוי תורה נדיר ומיוחד הנשמע למרחקים.

אחר חצות לילה בזמן אשמורת שלישית שגובר בו חוט של חסד, יתקיים מעמד הזעקה בהשתתפות אלפים, כאשר בברכתו והדרכתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א יעמדו בראשות מעמד התפילה רבותינו הגאון רבי שרגא נח שטיינמן שליט"א חתנא דבי נשיאה, והגאון רבי בנימין פינקל שליט"א ובהשתתפות אלפים רבים שיגיעו מכל חלקי הארץ, בסדר תפילה וזעקה לישועת המצפים לזיווג הגון.

כידוע, סיפורי ישועה רבים נודעו בקרב השמות שהוזכרו במעמד התפילה של "רינה של תורה", מה שהפך לאות ופלא בכח התורה והתפילה,  וכעדותם של רשכבה"ג מרן רבינו שר התורה שליט"א ועימו גיסו הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מעצג"ת: "וכבר ידוע ומפורסם הדבר שרבים נושעו בסגולה נפלאה זו בכח התורה וכח התפילה" למסירת שמות לחצו כאן

בשבוע האחרון התפרסם גם המכתב הנדיר עליו כתב רשכבה"ג מרן רבינו שר התורה שליט"א: "מעמד התפילה וריבוי תורה בט"ו באב ע"י רינה של תורה, בודאי יש בו כח ויזכו שתתקבל תפילתם בכל הנצרך".

סגולת הקודש כוללת לימוד של שעות רצופות בתענית דיבור להצלחת המבקשים ישועה ולאחריו סדר תפילה מיוחד שסידרו ותיקנו רבותינו באופן מיוחד ומפורט לרינה של תורה, שהוא מסוגל לרפואה, למציאת זיווג ולשאר עניינים כנודע מסוד פנימיות התורה.

בימים אלו שוקדת הוועדה המכינה על הסדרת מתחמי התפילה לרבנים ולמאות הלומדים ולשאר אלפי ישראל המבקשים לחלות פני מלך בעת רצון במקום הקודש הנודע כמקום מסוגל לישועה.

להצטרפות ולמסירת שמות ניתן להתקשר לקו המיוחד 0722-600-200 לחצו כאן