הגאון רבי צבי דרבקין שליט"א, הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א והגאון רבי חזקיהו משקובסקי הגיעו למעונו של רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א כדי לשמוע ממרן ראש הישיבה את הדרך וההדרכות לתלמידי הישיבות לימי בין הזמנים

משלחת מטעם ראשי הישיבות הגיעו למעונו של רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א כדי לשמוע ממרן ראש הישיבה את הדרך וההדרכות בהם תלמידי הישיבות צריכים לנהוג בבין הזמנים ולקבל כללים והנחיות לעיצוב צורתם של בני הישיבות משתתפי הקעמפ היחודי של מבקשי ד'. הגאון רבי צבי דרבקין שליט"א ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א ראש ישיבת מאור התלמוד והגאון רבי חזקיהו משקובסקי משגיח ישיבת אורחות תורה כאשר במהלך ההץייעצות הציגו בפני מרן ראש הישיבה שליט"א את התוכנית הרוחנית של הקעמפ לבני עליה מיסודם של הגאונים הגדולים המשגיח הגה"צ ר"ד יפה ורש"י בורשנטיין זצוק"ל, שיפתח בסוף השבוע בקמפוס כרם ביבנה בהשתתפות גדולי ראשי הישיבות שליט"א

בתשובה לשאלה 'מה ללמוד בבין הזמנים, השיב מרן שליט"א כי הגמרא אומרת 'כי אם בתורת ד חפצו' שצריך ללמוד לפי חפצו וטבעו, כי זה מושך אותו ועושה לו חשק ללמוד. גם באמצע השנה אין כללים בזה, וכל בחור לפי טבעו. יש בחורים שלומדים ש"ס ויודעים. יש בחור אצלינו בשיעור א שגמר שס, ויש הרבה בחורים שמאוד נהנים בזה.

עוד שאלו ראשי הישיבות שליט"א לגבי בחור שרוצה ללמוד גם בבין הזמנים כל היום, האם צריך להגיד לו לנוח? – ומרן ראש הישיבה שליט"א השיב כי יש כאלו שבלימוד ממושך מאוד נחלשים קצת, כי מי שלא ישן מספיק או שהמח לא נח הרי הוא נחלש וצריך גם לנוח. אך ברור שמי שכלל לא נחלש ובכוחו ללמוד, שיעשה זאת אבל שילמד גם דברים חדשים ומעניינים כדי זה מה שיאוורר אותו.

במהלך השיחה הממושכת שאלו ראשי הישיבות שליט"א אודות המכתב שכתבו גדולי הדור שעבר הקורא ללמוד לכל הפחות 4 שעות ביום בימי בין הזמנים והשאלה כיצד לנהוג כיום. מרן ראש הישיבה השיב כי זהו המינימום וארבע שעות נועדו למי שקשה לו ללמוד יותר אבל בלי זה, צריך ללמוד יותר.

בהתייחסו לשאלה במה יש לחזק ולרומם את הבחורים בימים אלו אמר מרן שליט"א כי בני הישיבה מזכים את כל העולם. בבין הזמנים מסוכן יותר לאסונות כי יש פחות תורה ולכן צריך לדעת שלימוד התורה מגן על כולם.

פורסם הבוקר בעיתון 'יתד נאמן'