אחרי הכישלון במערכת הבחירות בירושלים הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בן האדמו"ר מגור, מפרסם מכתב ארוך בו נכתב, כי "כל יחיד ויחיד שזכה ליטול חלק בקידוש שם שמים גדול זה, עשה שליחותו נאמנה" • המכתב המלא בפנים

אחרי הטלפון שקבלו חסידי גור מסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, לאחר ההפסד במערכת הבחירות בירושלים, הבוקר נתלה בבית החסידים דגור "בית ישראל חיים" בבני ברק, מכתב מבן האדמו"ר מגור הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בו הוא מתייחס לכח שהחסידים קיימו רצון צדיקים, תוך הבהרה, כי ""מתחילת הדרך לא נשמעה כל הבטחה שהמערכה תסתיים בניצחון".

דייטש במכתב לפעילים: "במערכה הזו ניצחנו עוד לפני פתיחת הקלפיות"


עוד נכתב, כי "הונחינו להתאמץ ולהשפיע בכל הכוחות להביא כמה שיותר אנשים להרבות כבוד שמים ולהצביע בעד קדושת השבת. בוודאי כל יחיד ויחיד שזכה ליטול חלק בקידוש שם שמים גדול זה, עשה שליחותו נאמנה ונקרא חביב לפני המקום כדאי' במדרש בפרשת שלח 'אין לך חביב לפני הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה ונותן נפשו כדי שיצלח בשליחותו' ". המכתב המלא לפניכם.