במעמד מרגש ב'זאת חנוכה' במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א יתפללו אלמנות ויתומי "זה לזה" על תורמי הארגון

למסירת שמות לישועה לחצו כאן

הגר"ח קנייבסקי בפנייה מרגשת לכל אחד ואחד המצפה לישועה לחתום הו"ק 72 ₪ כמניין 'חסד' להצלת אלמנות ויתומי ארגון 'זה לזה' "תפילתן עולה ראשונה למלכות, ואין כוח בעולם שיכול לה, ולעולם אינה שבה ריקם. במידה שאדם מודד, ימדדו לו מן השמים להשפיע לו בבני, חיי ומזוני רוויחי"
ארגון 'זה לזה' התומך באלמנות ויתומים סביב לשעון במגוון פעילויות ופרויקטים לשיקום כל המשפחה, יוצא בבשורה מרגשת לציבור: ביום המסוגל 'זאת חנוכה' יישא מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א תפילה בוקעת רקיעים עם אלמנות ויתומים המקבלים סיוע קבוע מארגון 'זה לזה'.
נוכח הצרות והאסונות הקשים, הגר"ח שליט"א פונה בזעקה נרגשת: "מצפה לישועה? בחתימת הו"ק של 72 ₪ כמניין 'חסד' להצלת האלמנות והיתומים תגביר את מידת החסד על מידת הדין, וביום זאת חנוכה יבקעו את השמים עבורך דמעותיהם הרותחות של האלמנות והיתומים. כי ב"זאת" אני בוטח!" התקשרו עכשיו: 1800-800-444
מרן שליט"א התבטא במכתב מיוחד בכתב יד קדשו: "תפילתן עולה ראשונה למלכות, ואין כוח בעולם שיכול לה, ולעולם אינה שבה ריקם. במידה שאדם מודד, ימדדו לו מן השמים להשפיע לו בבני, חיי ומזוני רוויחי".
הנוכחים ששהו במעמד נורא ההוד אשתקד, שחו בהתרגשות על הדמעות הרותחות שהזיל מרן שליט"א בזעקות התפילה, שהתערבבו עם דמעותיהם הרכות של היתומים ושל אימותיהן האלמנות. למשרדי הארגון הגיעו אחרי חנוכה אינספור סיפורי ישועות נדירים שסיפרו תורמים שנכחו במקום.
בימי החנוכה, אשר בהם מדליקים בכל בית אב וילדים רכים את נרות החנוכה, ובמשפחתיות מתוקה שרים אל מול הנורות ואוכלים סופגניות – ברגעים קדושים אלו קורא הארגון לזכור גם את היתומים הקטנים שאין להם אבא שידליק אתם חנוכייה יד ביד וישיר אתם 'מעוז צור'.
כחלק מהפעילות הענפה במהלך השנה כולה מפעיל הארגון את פרויקט "בני מלכים", במסגרתו מצמיד הארגון חונך אישי מסור לכל ילד יתום. החונך לומד עם הילד ומלווה אותו באהבה ובמקצועיות בכל צומת חינוכית שבה הוא זקוק לדמות אב.
זהו הזמן להרים תרומה להצלת חינוכו וחייו הבריאים של עוד ילד יתום. התקשרו עכשיו למוקד הישועות של ארגון 'זה לזה': 1800-800-444, אמצו יתום, והאימהות האלמנות והיתומים יישאו גם עליכם את התפילה המיוחדת ביום 'זאת חנוכה' ותזכו גם אתם לכל הברכות והישועות.

למסירת שמות לישועה לחצו כאן