חסידי ואוהדי בית נדבורנה בכל אתר ואתר מתאחדים לפעילות 36 שעות של מסירות נפש במגבית ההיסטורית "מעלין בקודש". המגבית החלה היום ותימשך עד מחר בחצות הליל, כשהמטרה היא להגיע אל הסכום הנחוץ באופן מידי לחילוץ המוסדות מקשייהם

להצטרפות לחצו כאן

החל מהיום בבוקר, סמוך ונראה ליומא דהילולא של רעיא מהימנא כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט בעל ה"באר יעקב" מנדבורנה זיע"א, פונים המוני תלמידיו ואוהדיו של בעל ההילולא זצ"ל המסתופפים בצל מוסדותיו הקדושים בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לכל מי אשר צוואת רבינו זיע"א יקרה לליבו, לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולהטות שכם לקיום מפעלין הדגולים.

המוני בית ישראל, מכל החוגים והעדות, לא ישכחו לנצח את פרשת חייו הנוראה של כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, אשר לילה – לילה, ישב במשך 8 עד 10 שעות רצופות, להקשיב למרי שיחם של שלומי אמוני ישראל, ולהשתדל בדרך הטבע ולמעלה מדרך הטבע, לרפואתם ולישועתם. במשך כל ימי חייו לא ביקש רבינו דבר מאיש, אך בשכבו על ערש דווי והוא נפרד בדמע מצאן מרעיתו, חרט באש ליבו על גווילי צוואתו את בקשתו: לזכור לו חסד נעורים ולעמוד לימין המוסדות הקדושים שהקים במסירות נפש!

סמוך לבקשתו, רשם את הבטחתו המפורסמת: באם יזכני השי"ת אשתדל להיטיב עמכם לפי צורך השעה! כמו בחיים חיותו, הבטחת רבינו לא שבה ריקם, וכל מי שזכה להיות לעזר ואחיסמך למפעלותיו, ראה ישועות עין בעין, אם ברוחניות ואם בגשמיות.

מצבם הנוכחי של המוסדות הנאנקים תחת נטל חובות אדיר, מצריך את ממשיך דרכו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והנהלת המוסדות, לצאת בקריאה נרגשת אל שלומי אמוני ישראל, לפתוח את שערי ליבם אך הפעם הזאת, ולהיות שותפים בעלמא הדין ובעלמא דקשוט עם בעל ההילולא אשר אין לתאר גודל מעשיו וצדקת פיזרונו אשר עשה עם ישראל.

לקראת המגבית ההיסטורית "מעלין בקודש", מתאחדים חסידי נדבורנה בקרית נדבורנה בני ברק ובבתי המדרש שבערים: ירושלים, ביתר, קרית גת ואלעד, לפעילות של 36 שעות ללא הרף, מתוך רצון עז ושאיפה עמוקה להשיב ולו במעט לרבוה"ק אשר נשאו ונושאים את משא כל העם על כתפיהם. בימים האחרונים ניתן לראות אברכים ובני תורה הפועלים במשך שעות רצופות בשידולים ופניות לידידיהם וידידי בית נדבורנה, כשדמעות בעיניהם ותחינתם בפיהם לסייע אך הפעם למען המשך קיום בבית הגדול בו נתגדלו טפחים טפחים ואשר בו הם שואפים להמשיך ולגדל את צאצאיהם אחריהם, בדרכים הקדושות שהונחלו להם על ידי רבוה"ק.

המגבית תתנהל היום ומחר עד חצות הליל, כשבתוך הזמן הזה, תקוות כלל התלמידים, האוהדים והחסידים, להגיע אל הסכום הנחוץ באופן מידי לחילוץ המוסדות מקשייהם: 8,000,000 ₪. הסכום יושג בעז"ה בעזרת ידידי בית רבותינו אשר התחייבו לממן שקל מול שקל, כנגד כל סכום שייתרם במהלך המגבית. משמעות הדבר היא, שכנגד כל תרומה, ואפילו תרומה פעוטה, שיהודי זוכה להרים למען קיום צוואת בעל ה"באר יעקב", מורמת כנגד תרומה נוספת בסכום זהה. בעזרת מאמציהם המשותפים של כלל השואפים להכיר טובה לאותו צדיק, סמוכים ובטוחים עסקני המוסדות בעז"ה, שחפץ ה' בידם יצליח, ועם הגיע שעת חצות ליל מוצאי יומא דהילולא ז' אדר, ניתן יהיה לברך על המוגמר ולבשר לרבינו הקדוש בציון מנוחתו במרומי הר הזיתים, כי צוואתו נתמלאה וכי מוסדותיו ימשיכו לפרוח ולשגשג למען כבוד שמו יתברך.

להצטרפות לחצו כאן