דריכות והתרגשות בקרב בוגרי ותלמידי הישיבה הקדושה לקראת ההתרמה הגדולה

ישיבת ברכת יוסף שבראשות הרה"ג ר' מרדכי צביון שליט"א, נכדו של מרן רשכבה"ג רבי חיים קניבסקי שליט"א, יוצאת במגבית גיוס המונים מיוחדת למען המשך קיומה.

במוצאי שבת נערך בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א כינוס מיוחד בהשתתפות רבני קריית הרצוג והסביבה וגבאי בתי הכנסת בו הביע מרן את דאגתו הרבה על קיומה של הישיבה, ואף ציין לרבני השכונה והגבאים כי מגבי זו היא בחינת עניי עירך קודמים וביקש מהם להורות ולעורר את הציבור בליל שבת הקרוב, להתגייס להצלחת המגבית.

מרא דאתרא של קרית הרצוג הגרי"א שוורץ נאם במעמד מרן רשכבה"ג שה"ת שליט"א והרחיב בדבריו על הקמת הישיבה לפני כ25- שנה ועד לימים אלו בהם זוכה הישיבה למבנה של קבע, כשהוא מחדד "שזו הישיבה היחידה שיש לו קשר אמיתי עם הקרייה" אבל החובות שרובצים על ראשי הישיבה זו נורא ואיום, וביקש מכל רבני השכונה שיעוררו על הזכות הגדולה להיות שותף בהחזקת מקום תורה.

לאחריו נשא דברים אביו של ראש הישיבה חדב"נ הרב יהושע צביון שהרחיב ואמר כי מבקשים מגבאי הקהילות שיהיו לעזר ולאחסימך וע"י נזכה שהישיבה תמשיך בקול התורה "בקול גדול ולא יסף".

רגע מרגש נרשם כאשר מרן.. פתח את המגבית ותרם סכום ואף כתב בכתב ידו מכתב נדיר ומרגש.

מרן שר התורה מוסיף בשולי מכתבו כי מבטיח בל"נ להזכיר ולהעתיר עבור כל תורם ותורם באופן אישי כל יום לאחר סדר אמירת התהילים היומית.

ההתרמה תיערך בפורים קטן בימים שלישי ורביעי י"ד-ט"ו אדר א'

ניתן לתרום במספר *5804  וכן בכל עמדות נדרים פלוס בל רחבי הארץ.