כל הפרטים על שבת הידברות בטבריה בשב"ק פרשת פקודי: 'שבת של שלום' בעיר טבריה, עם עשרות רבני הידברות שימסרו שיעורי תורה והרצאות חיזוק בכל בתי הכנסת בעיר

השבוע 'הידברות' בשבת קירוב היסטורית בשליחות גדולי ישראל שליט"א

רבבות ערכות שבת יחולקו לתושבי העיר, עם סדר התפילות לשבת, סדר זמירות שבת, עלוני חיזוק למען כבוד השבת ועוד

הענקת תעודת 'שומר שבת' בחתימת גדולי ומאור הדור שליט"א לעסקים בעיר שיקבלו על עצמם שמירת שבת כהלכתה

משדר קירוב ענק בערוץ 'הידברות' במעמד רבנים ומרצים שידברו על מתנת השבת ו'יתרימו' אלפי יהודים שיקבלו על עצמם שמירת השבת

שבת שלום טבריה: בהוראות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א ובשליחותם, הידברות, ארגון הקירוב הגדול בעולם, יוצא למהלך קירוב היסטורי וחסר תקדים בהיקפו, במטרה לרומם את כבוד השבת ולחזק את נוטרי קדושתה בעיר טבריה.

בתקופה האחרונה עלו רבני הידברות למעונותיהם של גדולי ישראל, ונחשפו לכאב ולעגמת הנפש על הפרצות החמורות בחומות השבת בארץ ישראל, ולאחרונה בעיקר בעיר הקודש טבריה, עליה נאמר ש'טובה ראייתה', ובה התהלכו גדולי עולם ומצוקי ארץ זי"ע וכי"א, וחלקם אף נטמנו בין רגבי אדמתה עד ביאת ינון בב"א.

לבקשת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, נרתמו רבני 'הידברות' למהלך קירוב חסר תקדים שיתקיים השבת, ש"ק פרשת פקודי, לחיזוק חומות השבת והרמת קרנה וכבודה בקרב תושבי טבריה, שרבים מהם פנו זה מכבר לארגון בתחינה ובקשה להגיע לעיר ולחזק את תושביה, הידועים בליבם החם והאוהד לכל דבר שבקדושה.

את התכנית המלאה של השבת קירוב הציגו בפני גדולי ישראל שליט"א יו"ר הנהלת הארגון, הרב אייזיק פריד, יחד עם המנהל הרוחני הרה"ג רבי ישעיהו וינד שליט"א והרה"ג רבי ירון אשכנזי שליט"א, מראשי קו ההלכה. ראשי הידברות הדגישו כי המהלך נועד לחזק את חומות השבת ולרומם את קרנה באמצעות פעילות הסברה בדרכי נועם, כולל שיעורי התורה שיימסרו על ידי הרבנים שליט"א, לצד הפצת ערכות השבת המיוחדות לתושבי טבריה.

ראשי הידברות זכו לברכתם החמה של גדולי ישראל, שהביעו קורת רוח מרובה מהירתמות הארגון לקיום השבת קירוב, שירבה כבוד שמיים וירומם את כבוד השבת בקרב המון העם, במיוחד בעיר טבריה, עליה נאמר במסכת ראש השנה (ל"א ע"א) "וטבריה עמוקה מכולן… אמר רבי יוחנן: ומשם עתידין ליגאל".

רבני הידברות ציינו בפני גדולי ישראל כי עוד לפני השבת המיוחדת כבר מתקשרים רבים מתושבי טבריה להביע הזדהות עם הפעילות למען כבוד השבת ולבקש חומר הסברה וערכות שבת לחלוקה בבניין מגוריהם או לבני משפחה ומכרים, בכדי לקרב אותם לשמירת שבת המסוגלת לכל הברכות.

במסגרת המהלך יגיעו לטבריה עשרות מרבני הארגון שליט"א, בראשות נשיא הידברות הגר"ז כהן שליט"א, יחד עם אורחי הכבוד האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א והרה"ג רבי חיים רבי שליט"א, שישבתו במקום וימסרו במהלך השבת שיעורי תורה ודברי חיזוק בבתי הכנסת השונים הפרוסים ברחבי העיר.

בנוסף יגיעו לשבות בטבריה ולמסור בה הרצאות קירוב ושיעורי תורה הרבנים שליט"א: הרב יוסף בן פורת, הרב אליהו עמר, הרב ראובן זכאים, הרב שי עמר, הרב עופר שרביט, הרב עמנואל מזרחי, הרב מרדכי חזיזה ועוד שורה של רבנים ומרצים מובילים בארגון הידברות.

לקראת השבת ערך הידברות קמפיין הסברה חסר תקדים בהיקפו בעיר טבריה להגדלת כבוד השבת והנחלת ערכה ברבים, כולל שילוט חוצות במיקומים מרכזיים עם המסר 'שבת של שלום מגיעה לטבריה', ופרטים על מערך שיעורי התורה שיועברו בבתי הכנסת במהלך השבת.

בנוסף חילקו מאות פעילי הידברות ערכות שבת מיוחדות ומושקעות לרבבות מתושבי העיר, כאשר כל ערכה מכילה: סדר הדלקת נרות בהלכה ובאגדה המלא, סדר הקידוש עם מזמורים, סדר הלכות שבת מקוצר, עלון הידברות מיוחד על השבת לתושבי טבריה, ודיסק של הגר"ז כהן על פרשת השבת, מסדרת השיעורים הפופולארית 'פרשה ופשרה'.

לקראת השבת הגדולה, יתקיים ביום חמישי משדר חיזוק מיוחד של הידברות, שיועבר בשידור חי מאולפן שהוקם על הטיילת בשפת הכנרת, כאשר שורה של רבנים ומרצים ידברו על מתנת השבת ושגב קדושתה. במסגרת המשדר יקבלו על עצמם אלפי מאזינים קבלות טובות להתחזקות בשמירת השבת, ושמות המתחזקים יועברו לגדולי ישראל שליט"א לברכה.

בנוסף, גדולי ישראל שליט"א חתמו על תעודת הוקרה והערכה אישית ומיוחדת שתוענק על ידי רבני הידברות לעסקים שיקבלו על עצמם שמירת שבת כהלכתה בעקבות מהלך הקירוב בטבריה. בהידברות מדווחים על ביקוש גובר והולך מצד בעלי עסקים באזור טבריה המעוניינים להתחזק בשמירת השבת, שהיא מקור כל הברכות והישועות, ואף לזכות לברכתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א לשמירה ולהצלחה בס"ד.