מגבית ההצלה "אדירי התורה מתחננים בבקשה" עבור מוסדות ישיבת קאמניץ

מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי על הבטחת מרנא הגאון רבי ברוך בער זיע''א: 'בוודאי יעתיר ממרום על כל המסייעים!'... את התורמים מלווה ברכתם הנדירה של אדירי התורה; מרנא הח''ח, והגאון רבי ב''ב המברכים בפרנסה, חיים ושלום את כל מחזיקי הישיבה. במקביל, נערכות ההכנות לקראת עצרת ענק בה יעתירו בתחינה 700 ילדי תשב''ר בעבור התורמים למגבית ההצלה, במעמד ראש הישיבה הגר''י שיינר

היום ומחר מתלכדים בס"ד רבבות אלפי ישראל במגבית הצלה של ישיבת קמניץ ומוסדותיה המפוארים, הישיבה לצעירים מצוינים והתלמוד תורה לילדי תשב"ר, המיוחדים בשמירתם על דרך התורה המסורה בטהרתה. עקב סכנת המשך קיום מוסדות המפוארים, שנקלעו למצב כלכלי קשה ביותר, המעמיד בסכנה ח"ו את המשך קיום המוסדות הק'.
המגבית הצלה "אדירי התורה מתחננים בבקשה" נפתחה ע"פ בקשתו וזעקתו המהדדת מקרב לבו הטהור, של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול חבר מועצגה"ת ר' יצחק שיינר שליט"א, שביקש ברחמים שיעשו כל מה שיכולים עבור הצלת המוסדות מהתמוטטות ח"ו. לחצו כאן
בהנהלת הישיבה מסכמים בסיפוק את ההכנות, כשהם מציינים את ההיענות המרשימה מצד הבוגרים והידידים של הישבה"ק ומוסדותיה, שנענו לקריאתו וזעקתו האישית של ראש הישיבה הגאון הגדול שליט"א, אשר בכינוס החירום שנערך בביתו פנה בקריאה לכל בוגר וידיד בבקשה אישית לסייע בהמשך החזקת הישיבה אחר שכבר כשל כוחו מלשאת עולה על שכמו כפי שעשה כל ימיו.
היענות מיוחדת ומרשימה מאד בקרב בוגרי הת"ת והישיבה לצעירים מצוינים, שזוכרים בערגה את שנותיהם המזהירות והמאושרות בשהותם בין כותלי הת"ת והישיבה לצעירים, וגדלו באהבה רבה על ברכי רבותם המנהל הדגול ר' ליפא זילברמן זצוק"ל, אשר באהבה רבה גידל כל תלמיד כבנו יחידו ועימו יבלחט"א המנהל הג"ר בנימין קאהן שליט"א ןהג"ר בנימין חשין שליט"א, וראשי הישיבות והמשגיחים בישי"ק, עם השיעורים הנפלאים ושיחות מוסר ויר"ש, עם כל האוירה הקדושה של שקידה עצומה בתורה מתוך קדושה וטהרה, אשר בנה את כל קומתם הרוחנית למשך שנות חייהם.
ראשי ורבני הישיבה שליט"א שעלו אל ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לקבל את ברכתו לקראת פיתחת המגבית, נכנסו אל הקודש פנימה וקיבלו ברגשות קודש, את עידודו וברכותיו הנלהבות של מרן שליט"א שדיבר בערגה ובחמימות על מרן רשכבה"ג הגרב"ב ליבוביץ זצוק"ל מייסד הישבה"ק דקמניץ בליטא, שמרן שליט"א זכה לראותו בילדותו, שהמוסדות הק' של "קאמניץ" בארה"ק הם המשך ישיר של מפעליו הכבירים שייסד הגרב"ב זצוק"ל במסי"נ, והאציל מברכתו באיגרת בכתי"ק שבו כותב: "מצווה רבה לסייע לידידי רבי יצחק שיינר שליט"א, ובוודאי מרן הגרב"ד יעתיר ממרום על כל המסייעים!"
כמו כן, את המגבית מלווה הבטחתם של אדירי התורה זצוק"ל ה"ה מרנא הסבא קדישא 'החפץ חיים', אשר התבטא בכתב קדשו על תורמי ומסייעי הישיבה כי יזכו ל'ברכה חיים ושלום!..' כמו גם הבטחתו של מרנא הגאון רבי ברוך בער זיע"א מקאמניץ מייסד הישיבה, אשר הבטיח כי כל התורמים לישיבת קאמניץ יזכו לברכה מיוחדת; 'ופרנסתם תהא מבורכת!'.
בנוסף להבטחות נדירות אלו, נערכים בהנהלת הישיבה למעמד 'לך כנוס', עצרת תפילה וזעקה ענקית, ומעמד בה יעתירו 700 ילדי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, וישפכו שיח מפה טהור וזך, למען מחזיקי הישיבה, שיחלצו להציל את בית תלמודם ולהעמידם בקרן אורה, שיזכו לכל הישועות הנצרכות להם.
העצרת הנדירה וההיסטורית תתקיים ביום תענית אסתר, המסוגל להעברת רוע הגזירה ובמעמד ראש הישיבה וזקן ראשי הישיבות חבר מועצגה"ת, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, כשכל שם משמות התורמים יוזכר לברכה וישועה והצלחה בכל העניינים בזכות החזקת התורה, ובכוח התפילה העצום במעמד נורא ההוד.
היום בשעה 12 היה האות, ומשעה זו ואילך למשך כל היום והלילה ולמחר יום ה', יצאו בהמוניהם אלפי בוגרי מוסדות הק' תלמידי מורנו ראש הישיבה שליט"א, וידידי הישיבה"ק ומוסדותיה בכל מקומות מושבותם, לזכות את רבבות אלפי ישראל בהשתתפות אישית בהצלת התורה כפשוטו, כאשר כל תרומה קריטית לצורך חילוץ הישיבה מהמצב הכלכלי אליו נקלעה. והעמדתה בקרן אורה, ועי"ז יזכו כולם לברכת גדולי הדור ובראשם רבינו שר התורה שליט"א להצלחה בכל מעשה ידיהם ולישועה שלימה בכל הענינים.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *