ודבר ה' מירושלים
ואל הכהן אשר יהיה בימים ההם
ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך
לא תסור ימין ושמאל