בכירי פיקוד מחוז תל אביב ומרחב דן במשטרה הגיעו למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליטא כדי להתברך לרגל חג הפסח. בין הקצינים הבכירים שהגיעו היה מפקד מחוז תל אביב ניצב דוד ביתן ומפקדי תחנת בני ברק

בכירי פיקוד מחוז תל אביב ומרחב דן במשטרה הגיעו למעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליטא כדי להתברך לרגל חג הפסח. בין הקצינים הבכירים שהגיעו היה ממז תל אביב ניצב דוד ביתאן, ממר דן נצמ מומי בוריה, קצין אגמ סנצ הוד לוי מפקד תחנת בני ברק סנצ יאיר ויצנברג כשאליהם התלווה אליהו ארנד רל"ש סגן ראש העיר מנחם שפירא.

סגל הפיקוד שמע כי ראש הישיבה מוסר שיעור גם בימי בין בזמנים בביתו, ובימים האחרונים החל למסור במסכת פסחים למאות האברכים המסתופפים גם בימים אלו כדי לשמוע את דבר ה'. ממז תל אביב ניצב דוד ביתאן ביקש מראש הישיבה לשמוע דברי חיזוק וראש הישיבה דיבר בפני הקצינים על המעלה הגדולה של חג הפסח.

קודם לכן ביקרו בכירי המשטרה במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי כאשר העיר למפקד המחוז שיגדל זקן השיב דוד ביתאן כי עד אחרי ספירת העומר הוא לא יגלח שר התןרה חייך ונהנה מהדברים. יצויין כי דוד ביתאן היא מפקד מחוז מתוך 8 מחוזות במשטרה והוא שומר תורה ומצוות.