ברוך דיין האמת: בירושלים נפטר לאחר מחלה קצרה ביו"ט בבוקר הגאון רבי אברהם צבי (הרשל) יעקובוביץ זצ"ל גאב"ד וואדקערט

ברוך דיין האמת: בירושלים נפטר לאחר מחלה קצרה ביו"ט בבוקר הגאון רבי אברהם צבי (הרשל) יעקובוביץ זצ"ל גאב"ד וואדקערט