צריך להזכיר לטו8ב את יונה באומל אביו של זכריה שפעל רבות כדי לדעת את גורל בנו.
יונה סרב לחלוטין להצעות של שחרור מחבלים תמורת קידום ענין בנו, שחרור מחבלים זה רצח פוטנציאלי של יהודיםם בעתי
ואגב כשדביקים לרב כל שהוא את התואר "גאון" זה אומר כאילו הרמה הממוצעת של הרבנים החרים נמוך מהרמה שלו.
אז בבקשה להימנע מהדבקת "גאון" סתם ככה .