את צוואתו האחרונה של מרן האדמו"ר מקאליב זצוק"ל שנסתלק השבוע לגנזי מרומים כתב האדמו"ר לפני מספר שנים וציין כי עשה זאת לאחר שראה כי מרן בעל השבט הלוי זצוק"ל עשה זאת גם שנים קודם פטירתו • צפו בצוואה המלאה