את המבצע המיוחד ליוו ואף נטלו בו חלק פיזי רבני "ועד כשרות המקוואות" הגאון רבי אברהם ישעי'ה פפויפר שליט"א והגאון רבי מנדל ראנד שליט"א. בכדי לאפשר את ביצוע הפרוייקט ערך הרב חיים לוי שליט"א מטהרת המשפחה תיאום בטחוני מיוחד עם גורמי צבא האמונים על גזרת חרמון

במבצע מפרך ומיוחד במינו ולאחר הדרכה הלכתית מפורטת של מרן שר התורה שליט"א שינעו בטהרת המשפחה כמות שלג גדולה מחלקו העליון של החרמון באמצעות משאית מיוחדת, זאת לאחר שבמקווה הנבנה ביישוב בצפון הארץ ומפוקח ע"י טהרת המשפחה התגלתה תקלה הלכתית בגג המקווה דבר שגרם למים בבור הטבילה להפוך ל'שאובים' ומאחר ואין בנמצא כל פתרון אחר לתושבי אותו ישוב עד ירידת הגשמים הבאה בס"ד הוחלט בטהרת המשפחה על היציאה למבצע המדובר.

לאחר הדרכה הלכתית מפורטת שקיבלו אנשי הביצוע ולאחר תאום מצד יו"ר טהרת המשפחה הרב חיים לוי שליט"א מול גורמי הצבא שיאפשרו את הכניסה לחלקו העליון של הר החרמון שרק בו עדיין מכונס שלג בכמות מספקת יצא לדרך המבצע האמור.

היום לפנות בוקר יצאו רבני ומפקחי טהרת המשפחה מביתם כשהם מלווים במשאית קירור מיוחדת ולאחר תפילת שחרית כותיקין באחד היישובים בצפון המשיכו בדרכם לעבר רמת הגולן. בשעה 9:00 בבוקר כבר ניצבו כל הגורמים בשער הכניסה לשטח הצבאי ומשם המשיכו בטיפוס במעלה ההר בלוויית אנשי הצבא האחראים על גזרת החרמון כאמור.

מיד בהגיעם לשטח בו לפי ההערכה יוכלו לצבור כמות מספקת של שלג ולאחר הוראות אותם שמעו המשתתפים מרבי ישעי' פפויפר שליט"א מטהרת המשפחה החל המחזה המרהיב והנדיר בו ראשי טהרת המשפחה יחד עם הרבנים המפקחים שליט"א נראים כשהם אוספים בעצמם שלג רב באמצעות קילשונים מיוחדים ולאחר מכן דוחסים את כל השלג המצטבר אל תוך שקי באלות מיוחדים המחוררים בחלקם התחתון, זאת בכדי שלא יהיה על שקים אלו כאמור תורת בית קיבול.

לאחר שנאסף השלג ונצברה ממנו כמות מספקת שיהיה ניתן להפיק ממנה שיעור של הכשר מקווה ובנוסף כמות נוספת למילוי כל אוצרות המקווה העלו את השקים שהיו מונחים מראש על גבי משטחים לתוך משאית הקירור שהמתינה להם. עבודות הצבירה ארכו זמן רב ביותר בכדי לעמוד בכל דרישות ההלכה כאמור, וכך בסיום מבצע איסוף השלג וכשהם מלווים את משאית הקירור במורדות ההר המשיכו ראשי טהרת המשפחה בנסיעה לכיוון אותו יישוב שם מצפה להם חלקו השני של המבצע העלאת משטחי השלג הדחוס מעל לגג המקווה הממתין להכשרתו.

בהגיעם ליישוב המדובר נעצרו ליד מבנה המקווה ומשניתנה ההוראה העלה מנוף מיוחד את שקי השלג על גבי גג המקווה כשרבני ועד הכשרות ממתינים גם הם על גג המבנה לפקח מקרוב על פירוק השלג וכך כאשר שקי השלג עדיין תלויים באוויר חתכו הרבנים את השקים בתחתיתם וכך גלש לו השלג אל מעל לתעלות ההמשכה הממוקמות במרכז הגג.

בסיומו המרגש של הפרוייקט המאתגר פצחו הפעילים המותשים בשירת הלל והודאה מרגשת והמתאימה לרוח ימים אלו של ספירת העומר והודו להשי"ת על שנפלה בחלקם הזכות הגדולה להביא לטהרת אותו היישוב בסיעתא דשמיא עצומה ומרוממת. מנכ"ל טהרת המשפחה הרב עקיבא ויינר מציין בהתרגשות כי ההשתתפות הפיזית בהליך המיוחד של הבאת השלג מהחרמון על מאפייניו ההלכתיים הרבים באופן מורכב כל כך הגם שהוא היה קשה מאוד לביצוע הוא היה מרגש ומרתק וניתן לומר כי הוא מהווה מעין "פרס" מרומם ונשגב לעוסקים במלאכת קודש זו של כשרות המקוואות בעמל ויזע משך כל השנה בקיץ ובחורף ביום ובלילה.