בעידוד ממשלת רוסיה: הנחת אבן הפינה לשחזור ה'זאל הגדול' בעיירה ליובאוויטש

עשרות השתתפו במעמד הנחת אבן הפינה שהתקיימה בעיירה ליובאוויטש שברוסיה, לשחזור ובניית ה'זאל הגדול' ב"חצר רבותינו נשיאנו" בעיירה. ההיסטוריה: לאחר שהמבנה נשרף ארבע פעמים הוחלט בהוראת האדמו"ר זצ"ל להקים בו בית מדרש

עשרות רבות של שלוחים, 'תמימים', אברכים מקהילות חב"ד ברוסיה ואורחים מרחבי העולם, הגיעו בשבוע שעבר לעיירה ליובאוויטש שברוסיה במלאות 185 שנים להולדת כ"ק אדמו"ר המהר"ש – כדי להתפלל על ציונו ולהשתתף באירוע ההיסטורי של הנחת אבן הפינה לשחזור ובניית ה'זאל הגדול' ב"חצר רבותינו נשיאנו" בעיירה.

גם בחב"ד מעטים בלבד יודעים זאת, אבל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש העניק לפני רבות בשנים הוראות וברכות בנוגע לבניית ושחזור המבנים ב"חצר רבותינו נשיאנו" לשליח מבופאלו הרב נתן גורארי'. השליח בעיירה ליובאוויטש הרב גבריאל גורדון עומד עמו בקשר רציף בנושא ופעל לפי הנחיותיו, כמו גם לפי הנחיות בית דין רבני חב"ד בארה"ק והיסטוריונים חב"דיים.

"חצר רבותינו נשיאנו" נקנתה על ידי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לערך בשנת תקצ"ג, ושנה לאחר מכן הסתיימה בנית ביתו של הרבי ובניית החצר. שבע שנים לאחר מכן, בשנת תר"א נשרפו הבית והחצר אך נבנו מחדש. בשנת תר"ח הם נשרפו שוב, ולאחר שנבנו פעם נוספת עלו באש בפעם השלישית ב"שריפה הגדולה" שהתרחשה בשנת תרי"ז.

לאחר שריפה רביעית שהתרחשה במקום בחודש מנחם אב של שנת תרכ"ח, הורה אדמו”ר הצמח צדק לבנו אדמו”ר המהר"ש להקים במקום בו עמד הבית מבנה ללימוד תורה. בשל כך הוקם 'הזאל הגדול' בשנת תרל"ב לפי תכנון מדוקדק של אדמו”ר המהר”ש. עם ייסוד ישיבת 'תומכי תמימים' על ידי כ"ק אדמו"ר הרש”ב, שימש הזאל כמקום הלימוד של ה'תמימים'.

הרב גורדון מדגיש כי פרויקט שחזור החצר ובכללו בניית הזאל לא התאפשרה עד כעת כיוון שעד לפני 10 שנים בלבד, בית הדואר של העיירה ליובאוויטש עמד במקום לצד בתים של גויים מקומיים. רק לאחר שהשטח כולו נקנה בכסף מלא ולאחר שנאספו תרשימים ונאסף חלק מהסכום, הוחלט על הקמת הפרויקט האדיר וההיסטורי.

מובלי הפרויקט מציינים כי ממשלת רוסיה עוזרת מאוד לשיקום ההיסטורי שעובר בתקופה הזו על העיירה. במסגרת זו אף נסללו לראשונה בתולדותיה כבישים מאספלט והיא חוברה לתשתיות חדשות כמו גז ודברים הכרחיים נוספים. השיקום כולל את שיפוץ בית העלמין והקמת הגדר סביבו וכן את בניית בית ההארחה הראשון שנחנך ביום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בי"ג ניסן השנה.

לאחר הנחת אבן הפינה השתתפו כלל האורחים בהתוועדות חסידית שארכה שעות ארוכות ליד שולחנות ערוכים כיד המלך. במהלך ההתוועדות, שגם אותה ארגן השליח הרב גורדון, ניגנו המשתתפים את ניגוני אדמו"רי חב"ד וראשי המדברים החדירו במשתתפים את חשיבות ההליכה בקו של 'לכתחילה אריבער' – כפתגם הידוע של האדמו"ר המהר"ש, בחיי היום יום.

'הזאל' המשוחזר יעמוד במקום המדוייק בו עמד 'הזאל הגדול' המקורי, וגודלו יהיה בדיוק כגודלו (21.3 מטרים על 21.3 מטרים). הוא יבנה לפי תיאורי כ"ק אדמו"ר הריי"צ, לפי תסריטים מדויקים שכתבו זקני חב"ד שלמדו במקום ולפי היסטוריונים חב"דיים המכירים את קורות העיירה ליובאוויטש והחצר לפרטי פרטים".

"בעז"ה כבר בט"ו אלול של שנה זו – היום בו הגיע אדמו"ר האמצעי לעיירה וקבע את מושבו, והיום בו נתייסדה ישיבת 'תומכי תמימים', אנו מקווים להיכנס לראשונה ל'זאל הגדול' המחודש ולערוך במקום התוועדות מיוחדת שלא תשכח" אומר הרב גורדון ומבקש להדגיש כי "הזאל החדש יהפך לבית כנסת ובית מדרש פעיל, וכל ישיבת תות"ל בעולם תוכל להשתמש בו להתוועדויות ולעריכת ימי עיון לתלמידי התמימים".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו