הבוקר הלך לעולמו האדמו"ר רבי מאיר ווייסבלום משעניצא זצ"ל שהנהיג את קהילתו בבורו פארק. האדמו"ר ירש את כס הנהגה מחותנו הרב הצדיק רבי אליעזר פלטיאל רויטבלאט, בן לשושלת שעדליץ

הבוקר הלך לעולמו האדמו"ר רבי מאיר ווייסבלום משעניצא זצ"ל שהנהיג את קהילתו בבורו פארק. האדמו"ר ירש את כס הנהגה מחותנו הרב הצדיק רבי אליעזר פלטיאל רויטבלאט, בן לשושלת שעדליץ.