עכשיו יהיה הרבה יותר קשה להוציא פטור כחולה כי הרופא משפחה יכתוב שהבחור בריא