לקראת המעמד השנתי שיערך לטובת ישיבת בית יוסף נובהרדוק בבוסייר - צרפת והכנסת ספר תורה לישיבה, הגיעו לביקור בארץ ראשי הישיבה שנועדו עם גדולי ישראל שחלקם כתבו גם אות בספר התורה שיוכנס לישיבה בקרוב

לקראת המעמד השנתי שיערך לטובת ישיבת בית יוסף נובהרדוק בבוסייר – צרפת הגיעו לביקור בארץ ראשי הישיבה הגאון רבי נתן יברא הכהן והגאון רבי מרדכי שוורץ במהלך ביקורם בארץ נועדו עם גדולי ישראל בעניינים העומדים על הפרק בצרפת התורנית ובנושאים החינוכיים של הישיבה אשר יסודה למעלה בקודש לאחר השואה האיומה כאשר הגאון הגדול רבי גרשון ליבמן זצ"ל קומם וייסד את יהדות צרפת התורנית מחדש בבוסייר

במהלך ביקורם בירך הגר"ח קניבסקי את ראשי הישיבה ודיבר במעלתה ובמעלת מיסדה הגאון זצ"ל. האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא סיפר על הקשר המיוחד שהיה לאביו סידנא באבא סאלי זיע"א לישיבה ולגאון המייסד זצ"ל אשר ישב איתו 40 יום ולמדו ברציפות בבוסייר בצרפת. כל גדולי ישראל עמדו על ייחודיות הישיבה ועמל התורה ובירכו את העומדים בראשה.