צילום: שוקי לרר

מרן הגר"ג אדלשטיין: "איך אפשר להשפיע על מי שלא שומר שבת" • צפו

נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה התייחס לחילולי השבת במדינה: "אנחנו צריכים יותר להקפיד בשמירת השבת, אנחנו מזלזלים גם כן בשבת, מפני שבעלי המדרגה לא החמירו בשמירת השבת. לכן, זה גרם שהחילוני יחלל שבת בפרהסיא"

נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטין, התייחס בשיחה אותה נשא אתמול לחילולי השבת במדינה: "שבת קודש, שמירת השבת, איך אפשר להשפיע על מי שלא שומר שבת, שישמור שבת, איך אפשר להשפיע עליו?", פתח את דבריו.

"מעשה שהיה, היה מקום ששם לא היה חילולי שבת, היו שם אנשים לא שומרי שבת, אבל רק בצנעא, בפרהסיא לא היה, בפרהסיא לא היה חילולי שבת, לא ראו, ופעם אחת קרה שאחד חילל שבת בפרהסיא, פעם אחת קרה. אז שאלו את החזון איש מה זה, מה העצה, מה זה? איך זה? מה הסיבה?"

"אמר החזון איש, אנחנו צריכים יותר להקפיד בשמירת השבת, אנחנו מזלזלים גם כן בשבת, במקום שיש עירוב מטלטלים על סמך העירוב, אנשים בעלי מדרגה לא מטלטלים, בגלל ששם באותו המקום היו אנשים בעלי מדרגה והיו מטלטלים בשבת, יש עירוב אז מטלטלים, אבל בעלי מדרגה לא עושים, יש חששות, שלפעמים, אי אפשר לדעת, אם העירוב, יש לפעמים חשש, יש חששות בזה, אז לכן בעלי מדרגה לא צריכים לטלטל בשבת, ואם הם לא יטלטלו בשבת אז לא יהיה חילול שבת, אז הסיבה היא מפני שבעלי המדרגה לא החמירו בשמירת השבת. לכן, זה גרם שגם הוא [החילוני יחלל שבת בפרהסיא]. כך אמר החזון איש".

"יש איגרת הגר"א על שבת, השבת הוא אומר "קודש קדשים" אומר הגאון, קודש קדשים! בקושי התירו לומר שלום בשבת יש גמרא, בקושי התירו, לומר שלום בשבת, שלום זה ברכה, ושם השם, ובקושי התירו לומר שלום בשבת, זאת אומרת יש מדרגות כאלה שבשבת לא אומרים שלום, בקושי התירו, בקושי התירו".

"ועסק התורה בשבת, יש מקובלים, המקובלים אומרים, זה כנראה על פי קבלה, שמה שעוסקים בתורה בשבת זה חשוב פי אלף ממה שביום חול, עסק התורה בשבת, בשבת, שיש קדושת השבת, אז עסק התורה בשבת הוא יותר גם כן, תורה אחרת לגמרי, זה פי אלף מאשר ביום חול, המעלה של עסק התורה בשבת, פי אלף".

"ובשבת יש נשמה יתירה, נשמה יתירה יש בשבת, ומברכים על הבשמים במוצאי שבת, ווי נפש, ויינפש, מה זה נשמה יתירה? הרב דסלר אמר, הרב דסלר, שאפשר להרגיש את הנשמה היתירה, אפשר להרגיש נשמה יתירה, אפשר להרגיש את זה, מי שהוא בעל נשמה יתירה מרגיש שיש לו נשמה יתירה, אפשר להרגיש את זה".

"פעם שמעתי פעם מאבא זכרונו לברכה, שהיה שם בבית הכנסת שברמת השרון יהודי פשוט מאד, הוא לא היה תלמיד חכם, ובשבת היו לו פנים אחרות, פנים חדשות בשבת, אני סיפרתי את זה כבר פעם, בשבת היה פנים אחרות בשבת, הוא היה אדם פשוט, בשבת הוא היה מגיע בערב שבת יותר מוקדם לבית הכנסת, לפני קבלת שבת, והוא היה אומר את הסדרה, שניים מקרא ואחד תרגום, ככה במתיקות, אז בשבת הפנים שלו היו אחרות, לא אותם הפנים, הפנימיות משתנה! נשמה יתירה אז הפנימיות היא אחרת, שהאדם משתנה".

"האדם הזה, האדם הפשוט הזה, היה מעשה שהיה, שהיה בית כנסת והיה שם ארון קודש עם ספרי תורה, והייתה שם שריפה, אז הספרי תורה היה צריך שיישרפו הספרי תורה, והוא נכנס לתוך קרוב לאש בסכנת נפשות להציל את הספרי תורה, זה היה פיקוח נפש, אז שאלו אותו, מה, איך אתה עושה את זה? – הספר תורה! מסירות נפש על ספר תורה, זה אדם פשוט עם מסירות נפש עבור הספר תורה, להצלת הספר תורה, אז בשבת היו פנים אחרות לגמרי, כי הפנימיות היא… אדם פשוט עם כזה מדרגה, אדם פשוט, עם מדרגה עצומה", סיים מרן ראש הישיבה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו