עדכון מיוחד על עצרות תפילה שנערכים הלילה ע"פ מכתבם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין: "נתכנס כולנו בליל שישי בחצות הלילה לאמירת סליחות ולבקשת רחמים" • רשימת בתי הכנסת והשעה של העצרות הערב

בבני ברק: עצרת תפילה מרכזית בבית מדרשו של רבן של ישראל שליט"א לדרמן, בשעה 12:00, וכן בבית הכנסת חניכי הישיבות אזור רמב"ם בשעה 12:30 בהשתתפות רב הקהילה הגאון ר' צבי ראם שליט"א. זיו יהודה בשכונת קרית הרצוג בבני ברק בשעה 12:30 ברחוב חי טייב 6 בני ברק. עצרת תפילה בפרדס כץ: בית כנסת חניכי הישיבות היכל מאיר בשעה 00:40 טרומפלדור 40 נוסח ע"מ לפי נוסח תפילה שהורה הגר"ח שליט"א.

עוד מבני ברק: בבית כנסת משכנות יוסף רחוב סמטת לוין 29 שכון ה' בשעה 12. בבית הכנסת חוג חתם סופר רחוב בית יוסף בשעה 12:30. בחצות בביהמ"ד המרכזי "יסודות" פרדס כץ בראשות הגר"ש ליפשיץ שליט"א. בבית מדרש נחלת משה רחוב הרב מלצר, בשעה 12:10 דברים מהגאון ר' יוסף רפפורט ובשעה 12:30 התפילה.

עוד מבני ברק: בדברי שיר רחוב זכריה 4 בשעה 12:30 בדיוק עזרת נשים פתוחה. בקהילת ארחות תורה רבי עקיבא 79 בני ברק בשעה 12:10 דברים מהגאון ר' איתמר גרבוז ראש ישיבת ארחות תורה, ב12:25 התפילה. במנין אברכים פרדס כץ רחוב אבוחצירא 9 בשעה 11:45 דברים מהגאון ר' אליהו דיסקין ראש ישיבת אמרי משה, התפילה משוער בשעה 12:15. בהליגמן רחוב רבי עקיבא בשעה 12:30.

עוד מבני ברק: בבית הכנסת משכנות יעקב בשעה 12:30. בקהילת משכן יחזקאל בבית הכנסת אהל אברהם רחוב הרב קוק 38 מערב בני ברק בשעה 12:30.

בירושלים, בהישיבה הגדולה וכולל אברכים קרית משה שע"י מוסדות תפארת ישראל רחוב ריינס 16 גבעת שאול בשעה 12:30. תתקיים עצרת תפילה ברמות א בירושלים בבית כנסת מצפה רמות רחוב טרומן 43 בשעה 12.30. בקרית יובל, בשעה 12:30, בבית הכנסת רינת אשר, רח' תורה ועבודה 10. לפני התיבה יעבור רב הקהילה התורנית, הגר"א וינר שליט"א.

עוד מירושלים: בישיבת מיר בשעה 12:15 לפני העמוד יעבור הגאון הצדיק ר' בנימין פינקל שליט"א. ברמות א' בבית הכנסת משכן שרגא בנשיאות המרא דאתרא הגאון ר' שלמה ניימן שליט"א בשעה 12:30 לפני התפילה יעבור הרב ר' נחמן אדלשטיין שליט"א. וכן בקהילת שערי תבונה בשעה 12:30. בשכונת עזרת תורה, בבית הכנסת בית ישראל רחוב אבן האזל בחצות הלילה. בית מדרש נתיבות משה בית מדרשו של המשגיח הגר"ד סגל שליט"א תפילת מעריב בשעה רבע ל11 ולאחר מכן התפילה.

במודיעין עילית: בבית הכנסת נאות שמחה רחוב מסילת יוסף 44, בשעה 12:15. בבית הכנסת קצות החושן רחוב קצות החושן 9 בשעה 12:15, עזרת נשים פתוחה. בקהילת "חזון דוד" רחוב חזון דוד עצרת מרכזית בשעה 12:00 ישא דברי כיבושין מגיד המישרים הרה"ג שלמה מילר. בקהילת מאור חיים בוגרי ישיבת מאור התלמוד רחוב נתיבות המשפט 2 העצרת בשעה 12:15.

עוד ממודיעין עילית: בקהילת בית התפילה כיכר בית תפילה מרכז הגבעה הדרומית העצרת בשעה 12:35. כן בקהילת זכרון משה. בקהילת משובב. בבית הכנסת המרכזי. בקהילת מרומי השדה רחוב מרומי שדה 13. בבית הכנסת אהל אברהם ארחות תורה רחוב חזון איש 20 שכונת חפציבה העצרת בשעה 12:00 ישא דברים המרא דאתרא הגאון ר' חנניה יום טוב ליוש, ובשעה 12:20 התפילה.

עוד ממודיעין עילית: קהילת שערי תפילה בבית המדרש היכל זרח העצרת בשעה 12:20. בבית הכנסת רבי עקיבא מרכז ברכפלד מודיעין עילית בשעה 12:20.

בפתח תקוה בחצות הלילה בביהכנ"ס חברון מרכז העיר רחוב סלומון 12. \בגני הדר בביהכנ"ס שירת מרים רחוב אור יחזקאל 4 בשעה 11:30 שיפתח בדברי התעוררות מהמגיד מישרים הרב ר' שלמה לווינשטיין. בבית הכנסת יוצאי חברון רחוב סלומון 12 מרכז העיר. במניין צעירים בבית המדרש חוג חתם סופר רחוב איכילוב 21.

באלעד: בשעה 12:37 בבתי כנסת דרך החיים, זכור לאברהם (הר"ן), ומאור שרגא, עזרת נשים פתוחה. בבית הכנסת אחיעזר רחוב רבי יהודה הנשיא 26 בשעה 11:45 ישא דברים הגאון הצדיק ר' פנחס גולדווסר משגיח ישיבת אור ישראל, התפילה בשעה 12:15.

בביתר, בבית הכנסת גבעת מאיר בגבעה בי, בשעה 11:45, את דבר המערכה יביא חתנו של רבינו הגה"צ ר' יצחק קולדצקי שליט"א,

בבית שמש: בביהכנ"ס אילת השחר רחוב מרים הנביאה 21, רמה ג2. בקריה החרדית בבית כנסת היכל אברהם רחוב חזון איש בשעה 12. ברמת בית שמש א' בבית המדרש לב אליהו בשעה 12:15. בישיבת באר התורה בשעה 12:15 דברי ראש הישיבה הגאון ר' גבריאל יוסף לוי ולאחר מכן התפילה. בבית שמש ברמה ג רחוב יונה בן אמיתי בבית הכנסת אבן ישראל בשעה 22:45.

ברחובות, בכולל אברכים ע"ש הרב בר שאול בשעה 11, כמו כן יערכו בבתי הכנסת בעיר סדר לימוד מיוחד שעה קודם הדלקת הנרות (6:10).

העצרת בצפת בבית כנסת הרידב"ז בשעה 12:30

בגבעת זאב תתקיים הלילה עצרת בבית מדרש המרכזי בני הישיבות ובבית מדרש ד'זיקוב

בנתיבות בבית המדרש משכן התורה רחוב הרב מזוז 1, בשעה 12:00 דברי התעוררות מפי אחד הרבנים שליט"א, בשעה 12:30 עצרת התפילה.

בטלז סטון בבית הכנסת בני הישיבות בשעה 12:10

בחיפה בשעה 12:30 בישיבת תפרת ישראל, ובשכונת נווה שאנן בית הכנסת המקלט בשעה 12:30,

בנתניה בית הכנסת המרכזי מנין אברכים בית ישעיה ברחוב גבע בשעה 12:20,

בקריות בישיבת הרמה בשעה 12:30

בעיר עמישב בית המדרש אילת השחר על שם רבן של ישראל זיע"א, בחצות הלילה,

בתפרח העצרת בהיכל הישיבה בשעה 12.

בעיר קריית אתא בשעה 12:30 בבית הכנסת הגדול רחוב המייסדים 15

הידיעה תתעדכן ככל שיגיע למערכת מידע על עצרות תפלה נוספות

כזכור, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי יוצא אתמול במכתב זעקה לקראת חילולי השבת ההמוניים הצפויים בשבת הקרובה בעקבות אירוע זמר בינלאומי: "הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה ה"י, גם כופין על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין אתנו כח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארה"ק, כדאיתא בשבת קי"ט ב' מקראי דירמי' י"ז, ומה בידינו לעשות".

"אולם כוחנו בפה אומנות אבותינו, ועלינו לזעוק ולהריע ולהתחנן לפני הקב"ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, ושלא יפגע ח"ו זעקת השבת לא בשומרי השבת בפרט, שהם רוב מנין ובנין יושבי ארה"ק, וגם לא תבא רעה ח"ו, על כל הישוב בכלל, ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, ואנו מתנגדים לזה בכל דעתנו, ואנו חפצים בשבת, ומתענגים על מתנת השבת".

על כך מחליט מרן שר התורה ואליו מצטרף מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין: "ולזאת נתכנס כולנו ברחבי ארה"ק בליל שישי פ' בהר הבעל"ט בחצות הלילה בשעת תגבורת הרחמים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לתפילה ואמירת סליחות ולבקשת רחמים ועל גבאי בתי הכנסת לפתוח שערי בתהכ"נ, והמון ישראל קדושים יתאספו להתחנן בסדר התפלה: תהלים, פר' י"ג כ' קכ"ג ק"ל קמ"ב, סליחות אזכרה אלוקים ואהמיה, קל מלך, תשר"ת ג"פ, ה' ה', קבלת עומ"ש, שמע ישראל פ"א, בשכמל"ו ג"פ, ה' הוא האלוקים ז"פ, מזמור שיר ליום השבת".

גדולר מסיים את המכתב וכותב כי, "ובזכות תפלותינו אשר יתקבלו בשערי שמים נזכה לברכות השבת כי היא מקור הברכה לחיים וברכה וכל טוב וה' יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות, ואנו את שלנו נעשה וה' הטוב ישקיף ממעון קדשו ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, וכי אשמרה שבת קל ישמרנו".

למכתב מוסיף מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין נשיא מועצת גדולי התורה בכתב ידו, "ג"א מצטרף. ראוי שכל א' וא' יתחזק בעניני שמירת שב"ק, ודאי שזה ישפיע על כל הציבור שישמרו שב"ק כראוי. ידוע לי מהחזו"א זללה"ה שאמר שכאשר בני תורה מתחזקים בשמירת שב"ק זה משפיע על כל הציבור שישמרו שב"ק כראוי י. גרשון אדלשטיין".