בהתרגשות רבה התקבלה תרומתם של גדולי ישראל למען קמפיין גיוס ההמונים - רצון קדשם למען מוסדות פינסק קארלין.העסקנים המסורים נכנסו למעון קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א זכו לשמוע מפיו את המיית לבבו למען המוסדות הקדושים
כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א הרים את תרומת קדשו, באמרו כי כל אחד ואחד צריך לעמוד לימין מוסדות קדושים אלו, שמתחנכים מהם מאות תלמידים לתורה ולתעודה. וכי האברכים בקהילה הם כולם לשם ולתהילה. ובוודאי הרבי'ס הק' ימליצו על כל התורמים משמי מעלה לישועה ולברכה. להצטרפות לחצו כאן 
כשנכנסו העסקנים לכ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א, נתרגשו הם לקבל את תרומת קדשו ולשמוע את קריאתו הנרגשת באמרו כי זכה להכיר את כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א בימי שבתו בעי"ת אנטוורפן יצ"ו, מרן הגאב"ד התבטא בקדשו כי מוסדות פינסק קארלין המתנוססים לתפארה ברחבי ארץ הקודש, הינם מוסדות קדושים המתנהלים על טהרת הקודש, ובוודאי זכות גדולה לתמכם ולסעדם, וע"י יזכו לשפע ונחת דקדושה בטהרה.
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א קיבל בברכה את העסקנים החשובים, הוא הרים את תרומת לבבו בהתרגשות והאציל מברכותיו על ראשי עם קודש, והתבטא בהתבטאויות נשגבות על כל התורמים למוסדות קדושים אלו המתנוססים לתפארה בארה"ק ובראשם המוסדות הקדושים בעיה"ק ירושלים שנוסדו ע"י צדיקי עליון נ"ע עוד בירושלים שבין החומות ובהמשכיות כ"ק מרן אדמו"ר  שליט"א. להצטרפות לחצו כאן