במהלך הלילה פרצה שריפה במחסן בבנין משרדי ישיבת צאנז בקרית צאנז בנתניה כתוצאה מקצר חשמלי. נגרם נזק. אין נפגעים