הימים הגורליים שיכריעו את גורל המוסדות הקדושים הממשיכים את אש קדשו של הרה"ק מקרעטשניף ירושלים זי"ע | הישיבה הקדושה באלעד על 70 בחוריה המצוינים נושאת עיינים לציבור | 36 שעות שיסתיימו ביומא דהילולא קדישא | הבטחתו הקדושה: "בטוח אני כי יזכו בברכות כפליים"

בסיומם של חודשי הכנה ארוכים ומאמצים רבים והתלכדות מרשימה של כל חסידי וידידי קרעטשניף ירושלים לאור קריאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, מתחילה היום חסידות קרעטשניף ירושלים את קמפיין התרמת ההמונים הגורלי לרגל יומא דהילולא של הרה"ק מקרעטשניף ירושלים זי"ע החל מחר, עם היעד הקריטי של 1,500,000 ₪. לחצו כאן

חסידות קרעטשניף ירושלים מונה היום כמאתים בתי אב בארץ הקודש, ומחזיקה במוסדות לשם ולתפארת. החל מהישיבה קטנה באלעד, שכבר יצא שמה לתהלה בכל עולם החסידות, והיא מונה כיום מעל 70 בחורים מצוינים. המשך בכוללים לאברכי החסידות ושטיבלעך שוקקים חיי תורה עבודה וחסידות בכל הערים המרכזיות בארץ הקודש.

כל העול הכבד מונח כיום על כתפיו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, והדבר גרם לבני החסידות להתלכד בלהט גדול כדי להקל מהעול הכבד. הקמפיין החל לפני כשבועיים ב'כנס אש הקודש' שבו דיבר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א על ההתחייבות להמשיך את דרכו של הרה"ק זי"ע, כפי שזה בא לידי ביטוי במוסדותיו הקדושים, ובאותו מעמד הוכרז על פתיחת הקמפיין, כאשר ידידי קרעטשניף ירושלים בכל העולם כולו נענים אליו בחום רב. לחצו כאן

חסידים ואנשי מעשה ושלומי אמוני ישראל זוכרים את אשו הקדוש של הרה"ק מקרעטשניף ירושלים זי"ע, אשר הבעיר אש והשפיע ישועות לכל רבדי וגווני כלל ישראל משך כששים שנות הנהגה. רבים מאוד מתרפקים בערגה על השמחה המרוממת שהיתה מדי שבת בשבתו בריקוד 'ואני בעודי' המפורסם. עתה הם ישתתפו להמשיך את אש קדשו.

אלפי ישראל יאמצו בחרדת קודש את הבטחתו של הרה"ק לתומכי מוסדותיו הקדושים: "בטוח אני כי יזכו בברכות כפליים". כפי שידוע על אלפים ורבבות שנושעו על ידו בחייו ובמותו, כך גם עתה, מבקשים אלפים להתברך על ידו ביומא דהילולא קדישא. יצוין כי התורמים מסך 180 ₪ ומעלה יוזכרו שמותיהם על הציון הקדוש מחר ביומא דהילולא.

את התרומות ניתן להעביר בפלטפורמה המאושרת של צ'רידי, או לחילופין במספר טלפון 033062065 , או באמצעת המוקדים המאוישים לכל שעות הקמפיין. לחצו כאן

עוד בנושא
.על שירת הגראמען המרטיטים מנצח אמן הרגש אברהם מרדכי שווארץ, כאשר המצגת משלבת קטעי הסרטה נדירים מחייו של הרבי הקדוש • בימוי והפקה: טיימינג – עריכה ועיבוד ווקאלי: יענקי כהן – הפקה ביצוע מענדי צ.