בכנס היסוד של ארגון לב אחד להקלה על מצוקת השידוכים ישתתפו מאות שדכנים, ראשי קהילות, מנהלי סמינרים ונציגים בישיבות. חלקו השני של הכינוס יעסוק בתוכניות להקלת מצוקת הדיור ויתקיים פנאל בהשתתפות הח"כים יעקב אשר ויצחק פינדרוס

ראשי ומנהלי ארגון "לב אחד" בהכוונת הגאון הגדול רמ"ה הירש שליט"א ובניהולו של הרב יצחק פרחים שליט"א נערכים בימים אלו לכנס היסוד שייערך בס"ד ביום שלישי ר"ח סיון במעמד גדולי ישראל, ראשי הישיבות ורבני הקהילות שליט"א. בכינוס יוצגו בפני השדכנים והשדכניות ונציגי הישיבות ונציגי הקהילות כל פרטי תוכניות הארגון בס"ד.

כשהגיעה המצוקה הקשה של בחורים ובחורות מבוגרים לשולחנו של הגאון הגדול רמ"ה הירש שליט"א במלוא עוצמתה, נרתמו לבקשתו כמה עסקנים חשובים ומסורים כדי לפעול.

בימי חג הפסח התקיימה ישיבת היסוד של ועדת הרבנים שתלווה את הארגון בביתו של הגאון הגדול רמ"ה הירש שליט"א. לקריאתו של הגאון הגדול שליט"א נרתמו חשובי ראשי הישיבות, רבני קהילות ומשגיחים: הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א, הגאון רבי חיים מן שליט"א, הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, הגאון רבי שלמה זעפרני, הגאון רבי יחיאל במברגר שליט"א, הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א והגאון רבי בנימין פינקל שליט"א.

קודם לכן עלו ראשי הארגון בליווי הגרח"פ ברמן שליט"א והגר"ח מישקובסקי שליט"א למעונם של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, ששמחו לשמוע על הקמת הארגון החשוב, צירפו את חתימתם והעניקו את ברכתם להצלחת הארגון.

לבקשת הגאון הגדול רמ"ה שליט"א, נרתמו רבנים חשובים ומומחים להדריך בעניני השידוכים, בהם הרבנים הגאונים, רבי שלמה ברויאר שליט"א, רבי יונתן אבר שליט"א, רבי נחום דיאמנט שליט"א, רבי שמחה כהן שליט"א, רבי יחזקאל מנת שליט"א, רבי צבי פלונצק שליט"א, רבי יחיאל צוקר שליט"א, רבי מנחם שטיין שליט"א, שיעניקו מענה טלפוני לישיבות ולסמינרים לפי הנדרש.

על פי בקשתו של הגאון הגדול שליט"א פועלים הרבנים בתיאום מלא עם ראשי הישיבות ומנהלי הסמינרים, להגדיר בכל מוסד דמויות מצוותי הישיבות והסמינרים שישתייכו לארגון, והם ייקחו אחריות מיוחדת על עניני השידוכים הן לבדוק שיש לכל בחור ובחורה את ההדרכה הראויה, וכן יעזרו בהשגת אינפורמציה. תוכנת מחשב משוכללת מאד תעמוד לרשות השדכנים המוסמכים בהסכמת ההורים בלבד.

הקלת עול צרכי הנישואין

חלק נוסף בכינוס יעסוק בכמה תוכניות להקלת עול צרכי הנישואין ומצוקת הדיור במידת האפשר, כשראשי ומנהלי הארגון רתמו לכך כמה מהעסקנים החשובים בתחום. בחלק זה של הכנס יתקיים מושב מיוחד בהשתתפות חברי הכנסת, ונציגי ערים מרחבי הארץ, ובו יוצג פתרון מיידי של אלפי יחידות דיור בהישג יד בקהילות השונות ברחבי הארץ. לחלק זה נערכו ישיבות מקדימות של ראשי הארגון עם חברי הכנסת הרב יעקב אשר והרב יצחק פינדרוס.

יצוין כי הכינוס מיועד לשדכנים החשובים העוסקים בבנינו של עולם בקרב ציבור בני הישיבות בכל ארה"ק, לנציגי הישיבות שנרתמו לסייע בישיבותיהם, למנהלי הסמינרים, לאישי ציבור חשובים, וכן לכל נציגי הקהילות בכל רחבי ארה"ק. הנשים תתכנסנה באולם סמוך, ובהן שדכניות חשובות, מנהלות סמינרים ומרכזות בכיתות ה' ו', וכן נציגות הסמינרים שנרתמו לסייע להתנהלות השידוכים במוסדותיהם.