אם אתם "בונים" על שפיר קחו בחשבון עוד 10 שנים לפחות, עם הבירוקרטיה הישראלית לא נתקדם מדי מהר