רבי יהושע שקלאר ז"ל היה מפקח חינוכי עשרות שנים בחינוך העצמאי, כתב מאמרי הגות וחינוך וחיבר את סדרת הספרים ילקוט פירושים. ההלוויה תצא היום בשעה 11 מביתו רחוב רוזנהיים 15 בני ברק לבית החים סגולה

לפנות בוקר הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של הגאון רבי יהושע שקלאר זצ"ל. הרב התמוטט אמש בביתו בבני ברק ולאחר מאמצי החייאה רבים השיב את נשמתו לבוראה.

רבי יהושע שקלאר זצ"ל היה משרידי דור דעה, מפקח ובוחן בחינוך העצמאי במשך עשרות שנים, בהם העמיד תלמידים לאלפים ורבים הציל משאול תחתית, מחבר סדרת הספרים ילקוט פירושים על הש"ס ואשר זכה לחביבות יתירה אצל גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ויבדלט"א.

ההלוויה תצא היום בשעה 11 מביתו רחוב רוזנהיים 15 בדרכה לבית העלמין סגולה בפתח תקווה