מגבית "תנו לבבכם" למען השלמת בית ויזניץ יוצא הבוקר לדרך, עם יעד של 44 מיליון שקל. לשם כך התגייסו 4446 אברכי וידידי החסידות שכבר התרימו למעלה מ-6 מיליון שקל. היום ייפתחו מוקדי ההתרמה והחפקי"ם ברחבי הארץ והעולם.

מגבית "תנו לבבכם" למען השלמת בית ויזניץ יוצא הבוקר, ראש חודש סיון, לדרך, עם יעד של 44 מיליון שקל. 22 מיליון שקל שיגויס מציבור התורמים שיוכפל ב-22 מיליון שקל אותם התחייבו לתת נגידי החסידות.
בחסידות מציגים יעד שאפתני לא רק בסכום, אלא גם במספר התורמים – 58,333. לשם כך התגייסו 4446 אברכי וידידי החסידות שלקחו על עצמם יעדים אישים לגיוס. אלה לא ממתינים לתחילה הרשמית של הקמפיין, וכבר מתחילת השבוע התרימו את מעגל מכריהם בסכום של למעלה מ-6 מיליון שקל. לתרומות לחצו כאן
באופן נדיר הצליחה המגבית המיוחדת לאחד את כל גדולי ישראל, כשעשרות אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות הצטרפו למכתב תמיכה מיוחדת למענו של מרן האדמו"ר שליט"א. בראש החותמים מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא, מרן הגאון רבי שלום כהן – נשיא מועצת חכמי התורה, כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנאביל ומרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א – חבר מועצת חכמי התורה.
"ידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן אורה לא רק לחסידי ותלמידי בית ויזניץ כי אם כל דורש ומבקש ה' בדרך של חמימות והתלהבות יבוא שמה ויזכה לשאוב מבאר מים חים, בדרך אדמור"י בית ויזניץ אשר הוא ממשיך ברמה", כותבים מרנן ורבן גדולי ישראל שליט"א.
ובהוראה למעשה כותבים מרנן ורבנן שליט"א: "אשר ע"כ אנו פונים בזה אל אחב"י כל אשר כבוד ה' ותפארתו יקר בעיניו, יראה לסייעו נאמנה בממון ודמים כ"א כפי מסת יכולתו ובוודאי דבר גדול ונשגב הוא להיות שותף במקום קדוש זה אשר ריבי רבבות תפילות ישפכו שם כמים וכמה זכויות נעלות בדבר זה. וביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן".
במכתב אישי ומיוחד אותו כתב מרן האדמו"ר בכתב ידו, פנה לכלל ישראל ואמר, "לא למעני אני עושה ולא כבודי אני דורש, כי אם ליראה לתורה ולחסידות ולמען כבוד שמו יתברך, חינוך הדורות לה' ולתורתו ובנין חומת אש סביב להם מפני פגעי התקופה, בנפשי וברוחי ונשמתי הדבר ואשרי מי שיסייע לי בזה".
ועוד מוסיף וכותב מרן האדמו"ר, "מעומקא דליבא אכיר לכם טובה בעהי"ת ואעתיר בעדכם ובעד דורותיכם שיזכו ללכת בדרך השי"ת ותורתו בהרחבת הדעת וינצלו מניסיונות הדור ומכל דבר רע, טוב וחסד כל ימי חייכם למלא אוצרותיכם שפע רב אכי"ר".
היום בשעות הבוקר נפתחו מוקדי ההתרמה שיקיפו את העולם היהודי, מהחפ"ק המרכזי שבשיכון ויזניץ – באר חפרוה שרים, משם לכל הריכוזיים ברחבי ארץ הקודש, ועד לערים המרכזיות בחו"ל וכל ריכוזי הקהילות, במטרה להגיע ליעד שהינו הסכום הכרחי להשלמת בניין דורות – וכינון דורות באמצעות השלמת מפעלו הגדול של מרן האדמו"ר שליט"א: בניין 'בית ויזניץ'.
לתרומות לחצו כאן