למכירה: ספר קדושת יום טוב על התורה מאת האדמו''ר הקדוש רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגעט, העותק האישי של בנו האדמו"ר הקדוש רבינו יואל טייטלבוים בעל "דברי יואל" מסאטמר, שבו היה לומד והוגה בדברי תורתו של אביו הקדוש

ספר קדושת יום טוב על התורה מאת האדמו"ר הקדוש רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגעט, העותק האישי של בנו האדמו"ר הקדוש רבינו יואל טייטלבוים בעל "דברי יואל" מסאטמאר, שבו היה לומד והוגה בדברי תורתו של אביו הקדוש. הספר הנדיר מוצע היום למכירה בבית המכירות ווינרס בירושלים, במחיר פתיחה של 7000 דולר.

בדף א מדפי הספר ובדף הפורזץ הראשון ובדף הפורזץ האחרון, מופיעה חותמתו: "יואל טייטלבוים אב"ד ק"ק סאטמאר והגלילות בעיה"ק ירושלים תובב"א". חותמות אלו הן מתקופת שהותו הקצרה של האדמו"ר מסאטמר בארץ ישראל, שאליה הגיע מאירופה לאחר השואה. נדיר ביותר!

האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר בעל הדברי יואל: [תרמ"ז-תשל"ט], מגדולי דורו, נשיא העדה החרדית וממנהיגי היהדות החרדית באמריקה, מעמודי התווך של עולם החסידות בדור שלאחר השואה. נולד בעיר סיגעט, לאביו האדמו"ר בעל הקדושת יו"ט, ונכדו של האדמו"ר בעל הייטב לב, שכיהנו כרבני סיגעט וכמנהיגי החסידות באזור מרמרוש. נודע מנעוריו בגאונותו בקדושתו ובטהרתו הנפלאה.

לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רבי אברהם חיים הורוויץ מפאלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ שם תורה וחסידות לקבוצה נבחרת של תלמידים וחסידים. כיהן ברבנות בערים אורשיווא, קרָאלי, וסאטמר. בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה.

עמד בראש היהדות הנאמנה והבלתי מתפשרת באזור מרמרוש. בשנות השואה ניצל ברכבת ההצלה הידועה של ד"ר קסטנר, הגיע דרך ברגן בלזן וארץ ישראל לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם – עדת חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות בארה"ב, וכיהן כנשיא ה"עדה החרדית" בירושלים.

עמד בראש המתנגדים לציונות ולהקמת מדינת ישראל. יחד עם קנאותו וחרדתו לכבוד התורה ועתיד היהדות הנאמנה. נודע כאיש חסד מופלג, דלתו היתה פתוחה לעניים מכל שדרות עם ישראל. היה גאון מופלג בתורה, השיב תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור עשרות ספרים: ויואל משה, שו"ת דברי יואל, דברי יואל עה"ת, ועוד.

האדמו"ר הקדוש רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגעט בעל הקדושת יום טוב [תקצ"ו-תרס"ד], ממלא מקום אביו הרב הקדוש בעל הייטב לב ואבי האחים הקדושים הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים בעל עצי חיים והרה"ק רבי יואל מסאטמר בעל הדברי יואל, תלמידו של רבי חיים מצאנז. מגדולי צדיקי הונגריה, לחם ללא פחד ומורא במחדשים, והעמיד תלמידים רבים, מדברי תורתו נדפסו בספרים קדושת יום טוב על התורה ומועדים.