התרגשות עצומה לקראת המעמד ההיסטורי בחדרו של מרן שליט"א, כשלקראת השעה שמונה צפוים להתכנס ילדי שובו בחדר לימודו של מרן שליט"א לתפילה מיוחדת עבור תורמי הרשת

התרגשות עצומה לקראת המעמד ההיסטורי בחדרו של מרן שר התורה שליט"א, כשלקראת השעה שמונה צפוים להתכנס ילדי שובו בחדר לימודו של מרן שליט"א לתפילה מיוחדת עבור תורמי הרשת.

יצויין כי בשיחה שמסר חתנו של מרן שר התורה, הגה"צ רבי יצחק קולדצקי חבר נשיאות הרשת, סיפר בדבריו כי הקשר והקורבה שיש בין מורי חמי מרן שר התורה לרשת הוא דבר שלא מצוי כמותו, כמו שראינו בעינינו המסירות והטרחה שמוסר עצמו מורי חמי להצלחת הרשת.

כאמור הערב מעמד התפילה בראשות מרן שר התורה וחברי נשיאות הרשת המשגיח הגר"ח ואלקין יו"ר הנשיאות, הגרב"צ הכהן קוק וחתדב"ן הגר"י קולדצקי, כשבאורח נדיר צפוי להשתתף גם נכדו של הבבא סאלי האדמו"ר רבי שלמה בוסו, ולצדם ילדי רשת שובו, שיעתירו בתפילה למען התורמים ומשפחותיהם.