כעת בשידור חי ילדי 'שובו' בחדר לימודו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בתפילה עבור תורמי הרשת. חברי נשיאות הרשת המשגיח הגר"ח ואלקין יו"ר הנשיאות, הגרב"צ הכהן קוק וחתדב"ן הגר"י קולדצקי משתתפים גם הם בתפילה המיוחדת