יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בראיון נדיר על תחנות חייו התורניות, על הישיבות שלמד, עזיבת הכולל, על הכולל באופקים שבו שימש כראש כולל, החלום לפרסם ספר חידושים והרגע הדרמטי בחדרו של הרב שך זצ"ל • צפו בראיון הנדיר ל'קול ברמה'