התרגשות רבה פקדה את תלמידי הישיבה הגדולה 'תולדות צבי', שבראשות הגרא"י סקלאר שליט"א, עת הטריח עצמו משגיח ישיבת 'אורחות תורה' הגר"ח מישקובסקי שליט"א והגיע להיכל הישיבה למסור שיחת חיזוק לקראת חג מתן תורה

התרגשות רבה פקדה את תלמידי הישיבה הגדולה 'תולדות צבי', שבראשות הגרא"י סקלאר שליט"א, עת הטריח עצמו משגיח ישיבת 'אורחות תורה' הגר"ח מישקובסקי שליט"א והגיע להיכל הישיבה למסור שיחת חיזוק לקראת חג מתן תורה.

בדבריו עמד המשגיח על חשיבות ניצול הימים הקדושים הבעל"ט, כמו שמקובל בשם הגר"י סלנטר, על פי דרשות הר"ן, ששבועות הוא יום הדין של התורה. בדבריו ביאר הגר"ח מדוע בחג השבועות אין 'חול המועד' בשונה מפסח וסוכות, מאחר ו"מהותו של החג הוא התורה, אשר ארוכה מני ארץ ורחבה מני ים, ואין בה מגבלה של זמן ומקום".

בסיום דבריו הביע המשגיח את התפעלותו מהצלחת הישיבה שנפתחה בזמן אלול האחרון, כמו גם מבני הישיבה היקרים אשר מוסרים נפשם על לימוד התורה וניכר על פניהם השאיפה לעמל התורה מתוך יראת שמים ושמחה, כשלבסוף קרא לכל בני התורה די בכל אתר ואתר להתעלות מעל טרדות הזמן שנכפו עלינו ולהתעסק אך ורק בלימוד התורה הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו וע"י זה נזכה כולנו לקבלת התורה באהבה.

ישיבת 'תולדות צבי' נפתחה, כאמור, בתחילת שנה"ל הנוכחית בברכתם של מרנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א והגרב"מ אזרחי שליט"א, כאשר הגרא"י סקלאר שליט"א מכהן כראש הישיבה והגר"י קסלר שליט"א כמשגיח בישיבה. בעקבות ההצלחה ובהכוונת גדו"י הוחלט בישיבה לערוך גם השנה רישום לשיעור א', לקראת זמן אלול הקרוב.