מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הגיע לביקור ושיחת חיזוק בישיבה לצעירים "שיח התלמוד" • אך מה קרה כשהגיע להיכל הישיבה וראה 130 בחורים הוגים בתורה

ביום חמישי בשבוע שעבר, סמוך ונראה ליום חג השבועות, הגיע מרן ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א לישיבה לצעירים "שיח התלמוד" שבראשות הגאון רבי אהרון קטנוב שליט"א לשיחת הכנה לחג מתן תורה. ההתרגשות הרבה הורגשה על פני בחורי הישיבה ורבניהם, שציפו בקוצר רוח לבואו של מרן ראש הישיבה.

כשנכנס מרן ראש הישיבה להיכל הישיבה וראה כ-130 בחורי חמד עוסקים בלימודם בריתחא דאורייתא נפלאה, נעמד ראש הישיבה על עומדו לרגע קט סמוך לפתח בית המדרש ונראה היה כמהסס, ואז פסע מעדנות לעבר כותל המזרח כשהוא חולף על פניהם של הבחורים שנעמדו לכבודה של תורה. "היינו בטוחים" – מציין ראש הישיבה הרה"ג רבי אהרון קטנוב שליט"א – "ששיחת ההכנה לחג תיפתח בשאגת "שבוע'ס" וכדרכו המקורית והבלעדית של מרן שליט"א.

אך הופתענו מאוד שתחת תיבת "שבוע'ס" לה ציפינו, תפסו את מקומן המילים הבאות: "בחורים יקרים, אני מפחד פחד גדול! פחד גדול מאוד"… לרגע היה נראה כי הפתיח של שיחתו של מרן שליט"א מתאימה יותר לשיחת הכנה לימים הנוראים ולראש השנה – יום הדין, אך מרן ראש הישיבה ביאר את סיבת פחדו: "כשנכנסתי בפתח היכל הישיבה, ושמעתי וראיתי אתכם בחורים יקרים לומדים ועמלים בעמלה של תורה, לא מלאני ליבי להיכנס ולהפריע לכם ולבטל אתכם מעיונכם, לכן אני מפחד על הביטול תורה שגרמתי לכם".

"לכן אבי מבקש ממכם בחורים יקרים" – המשיך מרן שליט"א – "שאחר שאצא מפתח בית המדרש ואלך לדרכי, אנא מכם המשיכו בלימודכם באותה איכות ובאותה כמות כפי שלמדתם לפני שנכנסתי, שחס ושלום לא תהיה עלי הקפדה מן שמיא על כך שביטלתי אתכם מתורתכם כי אהובה ויקרה היא". במילים אלו חתם מרן ראש הישיבה את שיחתו, כאשר כל הנוכחים במקום – בחורים ורבנים כאחד – מרגישים את אימת הדין שאופפת את מרן ראש הישיבה שליט"א מרגע אחד של ביטול תורה עבור שיחת הכנה למתן תורה.

"לאחר דברי מרן שליט"א" – מסכם ראש הישיבה הרב קטנוב – "לא היה צריך שיחת הכנה לחג השבועות, כי אין לך הכנה גדולה יותר מהעובדה שיהודי כמרן ראש הישיבה שליט"א שלומד ללא הפסקה למעלה מ-90 שנה, מפחד מביטול תורה עבור שיחת הכנה למתן תורה".