במרכז הרפואי מעייני הישועה נפטר הגאון רבי אליעזר מרקוביץ' זצ"ל שכיהן כר"מ בישיבת נתיבות עולם בבני ברק במשך שנים. הלוויתו תתקיים בשעה 13:00 בצהריים מביתו ותעבור דרך ישיבת נתיבות עולם לבית החיים פוניבז' בב"ב.

במרכז הרפואי מעייני הישועה נפטר הגאון רבי אליעזר מרקוביץ' זצ"ל שכיהן כר"מ בישיבת נתיבות עולם בבני ברק במשך שנים.