במרכז מעייני ישראל בירושלים נערך השבוע אסיפת עשרות ראשי הכוללים להוראה ולחסידות 'מעייני ישראל - תפארת שמשון' מכל רחבי הארץ, בהשתתפות ובראשות האדמו"רים מבאיאן ומדושינסקיא, והמשפיעים הגרש"ז גופין והגר"מ וווכטר • צילום: משה בן נאים

במרכז מעייני ישראל בירושלים, נערך השבוע 'מעמד התחזקות דאורייתא' – ואסיפת עשרות ראשי הכוללים להוראה ולחסידות 'מעייני ישראל – תפארת שמשון' מכל רחבי הארץ, בהשתתפות ובראשות האדמו"רים מבאיאן ומדושינסקיא.

האדמו"רים ישבו בשולחן הכבוד לצד המשפיעים הראשיים, הגרש"ז גופין והגר"מ וווכטר, ראש הכוללים ר' מענדל פוגל, יו"ר חינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון, ומשפיעי מעייני ישראל שיחיו, עם כחמישים ראשי הכוללים ברחבי הארץ, בהחזקתו של הנגיד הגה"ח ר' דוד פישר.

מרכז מעייני ישראל, לעידוד ולהפצת לימוד תורת החסידות בקרב הציבור החסידי, מונה היום קהילות של מעל 400 משפחות מפותחות בערים החרדיות, בתי מדרש 'מעייני ישראל – היכל אברהם יצחק' לתורה ולתפילה, רשת כוללים להוראה ולחסידות 'חיבת אליהו' 'תפארת שמשון' 'קרן מרומים' המונה מעל כ600 אברכים

יצוין כי בחצר חסידות דושינסקיא, קיים כולל ללימוד החסידות הפועל כבר כשנה וחצי לעשרות אברכים מצויינים, ובחצר חסידות באיאן יפתחו כעת כולל לחמישים אברכים ללימוד תורת החסידות.