במשרד התקשורת שוקלים לבטל לחלוטין את האפשרות לספק שירותי תוכן באמצעות חיוג למספר טלפון נייח • בקרב הציבור קיים חשש כי ההחלטה שלא לאפשר לבעלי הקווים לספק את שירותי התוכן בעלות של קו נייח, תגרום לסגירתם של הקווים

חשש בקרב הציבור החרדי: משרד התקשורת שוקל לבטל ולאסור הפעלת קווי תוכן בעלות שיחה רגילה בכדי למנוע מצב לטענתם של  הפסדים כספיים לחברות התקשורת. כיום, פועלים עשרות קווי תוכן בציבור החרדי המספקים שירותים מיוחדים לציבור בחרדי וביניהם שיעורי תורה, שיחות, התרעות צבע אדום וכן חדשות המותאמות לציבור החרדי.

לטענת משרד התקשורת, השיחות שמתבצעות כיום באמצעות חיוג למספר טלפון נייח, אורכות לעיתים שעות רבות ובגינם משולמים על ידי מפעיל הרשת הרלוונטי תשלומים למפעילי הקווים בעלויות מצטברות גבוהות, דבר המייצר חוסר איזון וקושי בשליטה של בעלי רישיונות בהוצאות שלהם,

גורמים במשרד התקשורת מוסיפים בשיחה עם חדשות jdn כי המשרד שוקל לחלופין לבטל את האפשרות לספק שירותי תוכן בתעריף רגיל באמצעות חיוג למספר טלפון נייח אשר הגישה אליו אפשרית לכל מנוי. כך למעשה יתאפשר לספק שירות בתעריף רגיל רק כשירות פנים רשתי באמצעות קוד גישה בלבד. מה שיגרום לסגירתם של קווי התוכן בציבור החרדי.

לחלופין, משרד התקשורת שוקל הצעה נוספת ולפיה, יקבע תעריף מינימום לשירות בתעריף מיוחד, בעלות שלא תפחת מהתשלומים המועברים לבעלי קווי התוכן בגין השיחה, וזאת כדי למנוע את המעבר של קווי התוכן לתעריף מיוחד.

מהלכים אלה, טוענים במשרד התקשורת, יאפשרו לספק שירותים שבהתאם להגדרות ולתנאים ברישיון הם שירותי פרימיום, לשירות פרימיום בתעריף מיוחד וזאת מבלי לגרוע מהמשך קיומו של שירות פרימיום בתעריף רגיל כשירות פנים רשתי ובאופן אשר נותן מענה מתאים לצרכי המנויים, תוך הקטנת הסבירות לשימוש מופרז ונטול מחיר כלכלי על ידי מנוי, ותוך מניעת תמריץ להעברת מוקדים המספקים שירותים אלה למסגרת של אספקת שירותי פרימיום בתעריף מיוחד ללא תשלום.


מתנזרים מצריכת תקשורת שאינה נקייה. אילוסטרציה (צילום: יעקב נעמי / פלאש 90)

החשש הכבד בקרב הציבור כי ההחלטה שלא לאפשר לבעלי הקווים לספק את שירותי התוכן בעלות של קו נייח, תגרום לסגירתם של הקווים או להפעיל קווי תוכן בחיוג למספר מיוחד בעלות גבוהה במיוחד.

גורמי חינוך ואישי ציבור המעורים בנושא הביעו חשש כי מאות אלפי איש שברובם אינם מחוברים לאינטרנט יצטרכו להגיע למידע החשוב להם באמצעות הרשת, בניגוד לרצונם ומצפונם. בנוסף, קיים חשש גדול שקווי המידע הללו יופעלו בדרך עוקפת באמצעות קידומת 1-900, שמשרד התקשורת משאיר פתוחה. קידומת זו מאפשרת גביית סכומים גבוהים מאד מהמתקשר, וכן היא מהווה אכסניה  להפעלת קווים בעייתיים שהם איום רוחני מסוכן.

בימים אלה מנסים מפעילי קווי המידע למנוע בכל דרך – כולל בפניה לבג"צ – את ההחלטה של משרד התקשורת.

נציין כי בשיחה עם חדשות jdn אמרו גורמים במשרד כי "משרד התקשורת מקיים בימים אלו את שלב הבחינה לתגובות הפונים ובהמשך יחליט כיצד לפעול בעניין".