לרגל שמחת החתונה בבית האדמו"ר מבאיאן שליט"א הלחין בעל המנגן ר' יהושע ברים את הוולס "שאו ידיכם" המתאפיין בניחוח חסידי ומרנין לב ומדגיש את רגשות ההודיה והשמחה על הזכות לעמוד בבית ה' ולברך. החתונה צפויה להתקיים הערב

לרגל שמחת החתונה בבית האדמו"ר מבאיאן שליט"א הלחין בעל המנגן ר' יהושע ברים את הוולס "שאו ידיכם" המתאפיין בניחוח חסידי ומרנין לב ומדגיש את רגשות ההודיה והשמחה על הזכות לעמוד בבית ה' ולברך.

בזה הוא מצטרף לרשימה של לחנים יחודיים ונהדרים של מלחינים מחסידות באיאן, לקראת החתונה הגדולה.

החתונה צפויה להתקיים הערב בשדה יואב ליד קרית גת.