ראש ישיבת בית שמעיה הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט"א כתב מכתב מנומק ובו מוסבר מדוע הוקדמו המבחנים בישיבתו כשהטענה העיקרית היא שהישיבות הקטנות של בני עדות המזרח שולחים את התלמידים להיבחן לישיבות אשכנזיות מוקדם מהצפוי

בסוף שבוע שעבר באה לסיומה סאגת רישום בחורי הישיבות לאחר שראש ישיבת בית שמעיה הגאון רבי שלמה אנגלנדר כתב מכתב מנומק ובו מוסבר מדוע הוקדמו המבחנים כשהטענה העיקרית היא שלאחר שהישיבות הקטנות של בני עדות המזרח שולחים את התלמידים להיבחן לישיבות אשכנזיות אי אפשר לעשות איפה ואיפה ולא לשלוח את התלמידים הנבחנים לישיבות הספרדיות.

הדברים נעשו ונכתבו לאחר התייעצויות שנעשו עם מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין נשיא מועצת גדולי התורה

במכתבו כותב הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת בית שמעיה, "רבים שואלים, מדוע התחלנו במבחני הכניסה לישיבתנו, נגד התארגנות של ראשי ישיבות קטנות שליט"א. לצערנו כל ההתארגנות היא שלא להיבחן בישיבות הספרדיות בלבד אבל במקביל לאיסור הזה שולחים ראשי הישיבות -מזה שבועות רבים- את תלמידיהם להיבחן ולהתקבל בישיבות האשכנזיות".

"הנהגה זו מהווה השפלה "לישיבות הספרדיות". אין שום הצדקה שבחור שחבריו לספסל נבחנים ומתקבלים לישיבות האשכנזיות, ייאסר עליו להיבחן, רק כי הוא מעוניין ללכת לישיבה ספרדית".

"הקו המנחה שלנו הוא שאין הבדל בעולם התורה בין ישיבות אשכנזיות לספרדיות וכל בר דעת לא יאפשר ולא יסכים לאפליה מסוג זה. אילו היתה הסכמה שלא שולחים למבחן לכלל הישיבות וללא יוצא מהכלל, היינו כולנו בעצה אחת לשמור על תאריך הבחינות. אבל כשכל האיסור הוא רק על הישיבות הספרדיות, לעולם לא נוכל להסכים לאיסור זה".

הרב אנגלנדר הוסיף, "רבים מראשי הישיבות הגדולות בעלי ניסיון ומסורת בהרבצת תורה הביעו את הסכמתם המליאה לדברים. כמו כן גם רבים מראשי הישיבות הקטנות הסכימו לדעתנו. לענ"ד, תאריך מבחן, הוא דבר האמור להתקבל בהסכמה בין ראשי הישיבות הגדולות לראשי הישיבות הקטנות – ולא להתקבל באופן חד צדדי ע"י אחד הצדדים".