בהנחיית נשיא בית הדין הגדול הגר"ד לאו שליט"א, כנס הדיינים נפתח במושב מיוחד לזכרו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכיהן במשך שנים רבות כדיין בבתי הדין הרבניים וחבר בית הדין הגדול, אשר יום פטירתו יחול בימים הקרובים

אמש (ראשון) נפתח כנס הדיינים השנתי של בתי הדין הרבניים שנערך השנה במלון לאונרדו פלאז'ה בירושלים. עפ"י הנחיית נשיא בית הדין הגדול הגר"ד לאו שליט"א, הכנס נפתח במושב מיוחד לזכרו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכיהן במשך שנים רבות כדיין בבתי הדין הרבניים וחבר בית הדין הגדול, אשר יום פטירתו יחול בימים הקרובים.

לקראת הכינוס החשוב ולכבוד המושב המיוחד לזכרו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, יצא לאור קובץ "משכיל לדוד – פסקי מרן הגרי"ש אלישיב", בקובץ מופיעים פסקי דין של נשיא בית הדין הגדול הגר"ד לאו שליט"א בהם מתקיים נידון הלכתי מעמיק בדבריו ופסיקותיו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

כמו כן בראש הקובץ מתפרסמים לראשונה שני פסקי דין שכתב מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הרואים אור לראשונה בקובץ המיוחד.

מושב הפתיחה המיוחד "בדרכי הפסיקה של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל" פתח את כנס הדיינים בו השתתפו הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי דוד לאו שליט"א, הראש"ל והרב הראשי לישראל נשיא מועצת הרה"ר הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, דייני בית הדין הגדול, דייני בתי הדין הרבניים, אבות בתי דין, ראבד"ים ודיינים מרחבי העולם שהגיעו במיוחד להשתתף בכינוס, בראשם הגאון רבי פנחס גולדשמידט אב"ד מוסקבה, הגאון רבי יהורם אולמן אב"ד סידני אוסטרליה והגאון רבי אלעזר וולף אב"ד אמסטרדם.

זקן הדיינים הגאון רבי חגי איזירר שליט"א שנבצר ממנו להשתתף בכינוס בשל חולשתו, מסר את ברכתו למעמד ולמושב המיוחד לע"נ מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אליו היה מקורב.

נשיא בית הדין הגדול הגר״ד לאו פתח את המושב המיוחד וסיפר כי פעמים רבות בבואו לפסוק בעניינים סבוכים הבאים לפתחו בבית הדין הגדול משמשים פסקיו של מרן הגרי״ש אלישיב כמורי דרך הלכתית בהירה ומסייעים רבות בדרך הפסיקה של בתי הדין. בעיון בפסקיו של מרן ניתן ללמוד רבות על דרכו המיוחדת אשר שילבה בין חתירה מתמדת לאמת הטהורה ויחד עם זאת ידע לתת את המקום הנכון לכל ספק ולכל התלבטות במהלך הדיון.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש להוראה ויד ימינו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שבפתח דבריו סיפר לדיינים כי לפני הכנס נכנס למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר לו כי הוזמן לשאת דברים בכנס הדיינים. לאחר מחשבה ענה לו מרן שר התורה כי זו מצווה להשתתף בכנס.

הגר"י אפרתי באר את דבריו של מרן שר התורה עפ"י דבריו של חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כשהוא מציין כי מרן הרב אלישיב היה אומר בכינוס כזה "המשפט לאלוקים", צריכים את בתי הדין וכל עוד שהשלטון לא מתערב ופוגע אתם תעשו את מלאכתכם.

הגר"י אפרתי העלה בדבריו את זכרו של מרן הגרי"ש אלישיב וציין את הוראותיו בנוגע למינוי דיינים ולדרך הפסיקה שהתווה בבתי הדין, כשהוא מזכיר את הגאון רבי חגי איזירר שליט"א עליו היה סומך מרן הגרי"ש אלישיב בכל נושא עולם הדיינות.

לאחר מכן נשאו דברי ברכה מנהל בתי הדין הרה"ג דוד מלכא שליט"א, יו"ר נציגות הדיינים ואב"ד אשדוד הרה"ג משה אמסלם שליט"א, והשר לשירותי הדת הרב יצחק וקנין הי"ו.

המושב המיוחד לע"נ מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ננעל בשיעור שמסר נשיא בית הדין הגדול בנושא משמורת ילדים כשהוא מביא את פסק הדין שכתב מרן הגרי"ש אלישיב ביושבו בבית הדין יחד עם הדיינים הגר"ע הדאיה והגר"ב זולטי לפני 60 שנה.

בנוסף, כנס הדיינים השנה מבטא את הקשר ההדוק בין בתי הדין הרבניים לבתי הדין ברחבי התפוצות, קשר שהחל עם החלטת נשיא ביה"ד הגדול הגר"ד לאו שליט"א להכיר אך ורק בגיטין וגיורים שנעשו בבתי דין קבועים וחשובים בעולם.

הבוקר (שני) התקיים מושב גיטין מיוחד בראשותו של הרה״ג זבדיה כהן ראב״ד תל אביב ובהשתתפות הרה"ג עמרם אלחדד שליט"א אב"ד ירושלים בדימוס, והרה"ג צבי בן יעקב שליט"א אב"ד תל אביב שהעלה הערות מעשיות בנושא שמות גיטין.

מושב הגיטין המיוחד נערך בהשתתפות דייני התפוצות, הרה"ג פנחס גולדשמידט שליט"א אב"ד מוסקבה, הרה"ג יהורם אולמן שליט"א אב"ד סידני אוסטרליה והרה"ג אלעזר וולף שליט"א אב"ד אמסטרדם, שהגיעו במיוחד לכנס הדיינים להשתתף במושב המיוחד בנושא גיטין.

לאור בקשות רבות מפי דיינים במערכת בתי הדין הרבניים ולקראת קידום הצעת החוק שהוגשה ע"י חברי הכנסת הרב משה גפני הי"ו והרב אורי מקלב הי"ו, הקובעת כי בתי הדין הרבניים יוכלו לחזור ולעסוק גם בדיני ממונות, ינעל כנס הדיינים בשיעור מיוחד מפי הגאון רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א, אב"ד ביה"ד לדיני ממונות "הישר והטוב", בנושא "חלוקת רכוש עפ"י ההשקעה או עפ"י הרישום בטאבו" ובנושא "צוואות עפ"י ההלכה".