בכנס פתיחת מגבית החירום "חלקי עמו", להצלת מוסדות התורה 'תפארת ציון - קרית מלך' הוקרא מכתבו של מרן שליט"א על הסיוע לבנו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א בו כתב: "הצלתו הצלתי וישועתי ישועתי" המכתב המלא וההבטחה

בכינוס היסטורי שנערך השבוע במעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, לרגל פתיחת מגבית חירום והצלה לטובת מוסדות התורה והישיבות "תפארת ציון" ו"קרית מלך" בראשות בנו הגאון רבי שלמה קניבסקי שליט"א, העומדים ח"ו בפני סכנת התמוטטות וקריסה, השמיע הגר"ח ברכה נדירה ואמר כי "התורמים והמסייעים יזכו לראות פני משיח".

מזה שנים אשר שמם של מוסדות התורה והישיבות "תפארת ציון" ו"קרית מלך" הולך לפניהם כבתים שמגדלים בהם תורה ויראה לשם ולתפארת, ורבים רבים מחניכיהם מפארים את כותל המזרח של היהדות כולה, ביניהם גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א.

בראשות הישיבות עומד הגאון רבי שלמה קניבסקי שליט"א, נכדו של מייסד הישיבה, הגאון רבי יעקב שניידמן זצוק"ל, כאשר בעשורים האחרונים לצד עול החינוך והרבצת התורה, הוטל על שכמו וצוארו אף עול אחזקת המוסדות כולם.

בתקופה האחרונה הורע מצבם הכלכלי של המוסדות, ולשיא השפל הגיע המצב בשנה החולפת, בה משתרגים על צוארי הישיבה והנהלתה סכומים אדירים והון עתק של חובות, המעמידים את המשך קיומם של המוסדות בסכנה ממשית ח"ו. בהוראתו של נשיא הישיבה, רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, יוצאת איפוא הנהלת המוסדות במגבית חירום להצלתם מהתמוטטות וקריסה.

ביום שני השבוע נערך כאמור כנס פתיחת המגבית, בבית רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א. בכנס נטלו חלק ראשי הישיבה ורבניה שליט"א, וכן חוג ידידי ומוקירי הישיבה הותיקה. בכנס נשא דברים מלב נרגש חדב"נ, הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א, אשר דיבר מעומק לבו על הזכות לעמוד להצלת מוסדות התורה, אשר הוקמו לפני עשרות שנים והוציאו מתוכם דורות של תלמידים מבורכים, ועל היכולת לזכות בברכתו של מרן שר התורה שליט"א.

בשיאו של כנס הפתיחה, נשאל מרן שליט"א על אודות הזכות לתורמים והמסייעים למגבית, והוא בירכם בברכה והצלחה, אלא שכאן חרג הוא מגדרו והוסיף את ברכת קדשו כי "כל התורמים והמסייעים יזכו לראות פני משיח". צפו בברכה

לקראת היציאה למגבית החירום, כתב מרן שליט"א מכתב בקשה מרטיט ונדיר, בו מתייחס הוא לקושי המוטל על כתפי בנו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שליט"א, וכה כותב הוא: "כאשר בני הגאון ר' שלמה שליט"א נקלע לקשיים גדולים ע"י החזקת הישיבות תפארת ציון וקרית מלך. ובהיות ובן כרעיה דאבוה, הצלתו הצלתי וישועתו ישועתי. ובלי נדר, אם אוכל אמליץ טוב לעתיד לבא בעד המסייע".

מגבית "חלקי עמו" תיפתח אי"ה ביום ראשון הקרוב, י"ב בתמוז, בשעה 12 בצהריים, ותסתיים 36 שעות לאחר מכן, ביום שלישי, י"ג בתמוז בשעה 12 בלילה. חברת צ'רידי, אשר נטלה אחריות על הארגון הטכני של סליקת כספי המגבית, השלימה את פיתוח המערכת הממוחשבת אשר תפקח על כניסת התרומות בזמן אמת, כשהיא מסונכרנת עם המוקד הטלפוני שמספרו *8727 בו ניתן למסור פרטי אשראי לתרומה.