היום תברכינו! רשכבה"ג מרן שר התורה: מחזק ברכתי שיינצלו הם וילדיהם מפגעי הזמן! שעות אחרונות לזכות בברכה המרגשת לילדינו לקראת בין הזמנים הקרב ובא:

לחצו כאן>>>>

אין אמא שתוותר על ברכת רשכבה"ג מרן אדוננו שר התורה שליט"א שמכה גלים בכל העולם, והרגיעה אלפי הורים לקראת בין הזמנים. אלפי עמך ישראל נרתמים ומוזילים מהונם החל מהיום בשעה 12 בצהריים בפתיחת הקמפיין 'עמליה בטהרה' להצלת מרכז התורה הגדול 'זיו יהודה' בקרית הרצוג שבראשות הגאון רבי אהרן יצחק שטרן שליט"א, המאיר באור יקרות את שכונות צפון בני ברק ומהווה מוקד רוחני לתורה עבודה וגמילות חסדים באהבת ישראל מיוחדת ברוחו ומיסודו של הגה"ק רבי יהודה זאב ליבוביץ זיע"א אשר על שמו ומכוחו כל מפעלות הרב שטרן שליט"א.

'עמליה בטהרה' כשמה כן היא, מגבית גיוס המונים ייחודית למען רשת הכוללים של הרב שטרן שליט"א, ובה אברכים מסלתה ושמנה של עולם התורה השקועים בהוויות אביי ורבא בשיטת לימוד מיוחדת שמצמיחה תלמידי חכמים מופלגים שיאירו את הדור הבא.

מרכז התורה החשוב הוחזק במשך שנים ע"י נגידים שהחזיקוהו ללא עזרה מהציבור כלל, ואכן זכו כבר מאות תלמידי חכמים לשקוד על תלמודם באין מפריע וטרדות הפרנסה. ואולם לפני יותר מחצי שנה נפל דבר: תמכין דאורייתא שהחזיקו בעץ החיים, ירדו מנכסיהם, ולצערינו הרב למרות מאמצים גדולים מאד בארץ והניכר, האברכים לא קיבלו את מלגתם הצנועה כבר למעלה משבעה חודשים, כשבחלק מהבתים גם האשה לא עובדת, וממש עוללים שאלו לחם ואין, ותלמידי החכמים חשקו שפתותם בדומיה כמה חודשים, אבל הגיעו מים עד נפש, וסכנת סגירת דלתות בית המדרש מרחפת על המוסדות הקדושים.

בניסיון של הרגע האחרון, יצאו בהנהלת המוסדות בברכה ובעצה אחת עם גדולי וצדיקי הדור שליט"א, ל- 30 שעות הצלה היסטוריות למרכז התורה 'זיו יהודה', בקמפיין גיוס המונים 'עמליה בטהרה' ובו הוכרז על יעד של מיליון ₪ להצלת מרכז התורה וביסוסו בשעה קשה זו.

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א קיבל בחמימות מרובה את ראש המוסדות והכוללים בגאון רבי אהרן יצחק שטרן שליט"א, שעלה למעונו ושח לו בצער את מצב האברכים היקרים, כשמרן שומע את המצב ומברך את כל התורמים בברכה נדירה והיסטורית! כל התורמים למרכז התורה זיו יהודה- 'יינצלו הם וילדיהם מפגעי הזמןברוחניות ובגשמיות', כשברכת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א מכה גלים בארץ ובעולם, ורבים המצטרפים להצלת המוסדות והצלת ילדיהם ויקיריהם מפגעי הזמן גם בבין הזמנים, שבו אינם במסגרות השומרות עליהם.

 

הקמפיין האדיר נפתח כאמור אמת וייסגר הלילה בחצות. נצלו את ההזדמנות ההיסטורית ותכנסו לבין הזמנים בראש שקט! תזכו למצוות! לחצו כאן >>>>