מרן שר התורה שליט"א במכתב מיוחד על העיר רחובות "הישיבה מגינה על כל העיר וסביבתה"

לקראת התרמת המונים מיוחדת לישיבת 'מאור התלמוד' שייערך בעוד שבוע בימים שלישי ורביעי ה' – ו ' אב יוצא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במכתב חרדה וזעקה בכתב ידו וקורא: "והנה הישיבה מגינה על כל העיר וסביבותיה ולאחרונה נקלעה לחובות עצומים עד כדי שכשל כח הסבל ועל כן כל הנוטל על עצמו להיות שותף להצלת הישיבה ודאי זכויות הרבות של הישיבה תעמוד לו להגן עליו מן היסורים ויזכה לנחת דקדושה מצאצאיו ולהצלחה גדולה בכל מעשי ידיו ופרנסה רחבה"

הבוקר מתפרם מכתב חרדה וזעקה למען עמלי התורה ממרן שר התורה שליט"א, בקריאה לפעול ולעשות להצלת ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות שבראשות הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, לאחר שנקלעה לחובות עצומים המאיימים ח"ו על עתידה להחשיך את אור התורה ולעמעמם את אורה שיוצאת בשבוע הבא למסע התרמת המונים מיוחדת למען הצלת הישיבה רגע לפני קריסת מרוב עול החובות של הנושאים הנטל
במכתבו המיוחד כותב מרן שליט"א: בין המצרים תשע"ט. הנה ישיבת מאור התלמוד שבעיר רחובות שנוסדה לפני עשרות שנים ע"י ידידי הגאון רבי שמחה קוק שליט"א ובראשה עומדים ומרביצים תורה ידידיי ראשי הישיבה הגר"ח זילבנסקי זצ"ל ולהבדחל"ח הגאון הגרא"י קוק שליט"א ומאז ועד עצם היום הזה הישיבה גודלת ועושה פירות ורבנים מובהקים יצאו ממקום קדוש זה ופקיע שמיה ביותר"
וממשיך מרן שליט"א במכתב המיוחד: "והנה הישיבה מגינה על כל העיר וסביבותיה ולאחרונה נקלעה לחובות עצומים עד כדי שכשל כח הסבל ועל כן כל הנוטל על עצמו להיות שותף להצלת הישיבה ודאי זכויות הרבות של הישיבה תעמוד לו להגן עליו מן היסורים ויזכה לנחת דקדושה מצאצאיו ולהצלחה גדולה בכל מעשי ידיו ופרנסה רחבה"
המכתב המיוחד בא כהמשך לכינוס הזעקה המיוחד שהתקיים במעונו של רשכבה"ג מרן שליט"א בערש"ק האחרון, כאשר ביראה ובדאגה התכנסו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בפניא דמעלי שבתא, בכדי לזעוק מרה על מצבה הכלכלי הקשה של ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות ישיבה הזוכה לעינא פקיחא של מרן שליט"א שביקר בהיכל הישיבה כמה פעמים והעיד ע"כ במכתבו.

בכינוס השתתפו מרן הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז', רב העיר רחובות ונשיא הישיבה הגאון הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט"א, ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א והגאונים רבי אריה קוק שליט"א, רבי אריה זליבנסקי שליט"א ורבי יעקב כהן שליט"א מרבני הישיבה.

"הישיבה מאוד טובה זכורני שמרן הסטייפלר זצ"ל תמך בהם בהקמת הישיבה, ושלח תלמידים לשם", העיד מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א. מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ציין בהתפעלות את פירותיה הברוכים של הישיבה "אני מעיד על הישיבה…ישיבה מיוחדת של ממש, זה זכות של קיום התורה בכל ארץ ישראל, אשרי האיש שישתתף בזה".

את דברי רשכבה"ג מרן שליט"א הביא נאמן ביתו הגאון רבי אליהו מן שליט"א: "בישיבה ברחובות יש משהו מיוחד במינו, רחובות הינה היום עיר ואם בישראל, יש שם הרבה בני תורה, מוסדות חינוך, ישיבות קטנות וגדולות, אבל היסוד שבנה ובונה ויבנה את רחובות, זה הישיבה מאור התלמוד, סביב למשכן יחנו. הישיבה ברחובות מאור התלמוד, שמה הולך לפניה ומגדלת עדרים של תלמידי חכמים, ראש הישיבה שליט"א והנושאים בעול, אנחנו זוכרים לטובה את הגאון רבי חיים זלבנסקי ויבלחט"א הראש ישיבה שליט"א, הרבנית זלבנסקי שתחי' נושאת בעול במסירות נפש. במשנה כתוב שאם אין קמח אין תורה, צריכים קמח, ובינתיים זה קשה מאוד, זה נוגע לקיום הישיבה ממש היות שהישיבה ברחובות כשלעצמה מיוחדת ועוד שזה נוגע לכל העיר כולה, זכות גדולה מי שמשתתף במגבית בשביל הישיבה הקדושה. בפסוק כתוב 'ויקרא שמה רחובות, כי אתה עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ', ואמר מרן שליט"א: המשתתף מובטח בזה שירחיב ה' לו בכל מאי דצריך, ברוחניות ובגשמיות, פרנסה ברווח בשפע, ופרינו בארץ יזכה לזרע של קיימה ורוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *