בתיעוד מיוחד ומצמרר שהגיע לידי 'חדשות JDN' נראים קבוצת שועלים כשהם מסתובבים למרגלות הר הבית. התיעוד והתמונות צולמו הבוקר, בין עלות השחר להנץ החמה, בעקבות שמועות כי בבתי הכוהנים, למרגלות שערי חולדה, מתגוררים שועלים


צילום: שמעון בן ישר

בתיעוד מיוחד ומצמרר שהגיע לידי 'חדשות JDN' נראים קבוצת שועלים כשהם מסתובבים למרגלות הר הבית. התיעוד והתמונות צולמו הבוקר, בין עלות השחר להנץ החמה, בעקבות שמועות כי בבתי הכוהנים, למרגלות שערי חולדה, בין מקוואות טהרה בהם טבלו קודם העליה להר בית ה' לבין דרכי ציון האבלות, מתגוררות משפחות שועלים.

מדוע חשוב הדבר, הרי יום יום אנו שומעים את קריאות המוסלמים וקול המואזין תמורת שירת הלויים וקולו של גביני כרוז, והם משתחווים קדמה למכה ואחוריהם אל היכל ה' רח"ל, נכון הדבר. ובכל זאת… כאשר הבחנתי מתוך השחר העולה בגורי השועלים מקפצים ממקווה טהרה למדרגות הבית וחוזר חלילה, לא יכול היה הלב שלא להוריד דמעה נוספת של צער וגם… של געגוע…

סביב סביב ירושלים החדשה מתפתחת למעמקי האדמה ולגובה גורד שחק, רבים הם הזקנים היושבים ברחובותיה ומשענתם בידם מרוב ימים, רבים עוד יותר הילדים המשחקים ברחובותיה. ואני כמעביר הסיורים התורניים בעיר העתיקה פוגש את הישיבות ובתי הספר באים לכאן ומתקשים להתחבר לצער החורבן. ודווקא כאן מתגלה החורבן והנה לנו עוד פן היכול לחבר אותנו עם צער השכינה.

דווקא כאן בפתח הר הבית, רבה העזובה, מורגשת שממת חורבן, שועלים מדלגים ומשחקים בו (כדברי המדרש רבה בפתיחתא כח למגילת איכה), אין לנו אלא להתאבל על ירושלים והמקדש יחד עם שאר אבלי ציון, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.