הרב מאיר קסלר אמר לי בשם הרב אולמן
שמותר בשביל פרנסה להסתכן בוודאי סכנה גשמית ובספק סכנה רוחנית
(ואליו הוא נושא את נפשו – ככתוב)
ולכן הורה להתיר לי ולעוד אברך לעשות קו ישיר
מודיעין עילית תל אביב ותל אביב מודיעין עילית
וכל הנצרכים לקו זה שיבקשו זאת ממשרד התחבורה מהרשות לתחבורה ציבורית.
(למה שיסעו דרך שילת או אלוף שדה??? כשהביקוש גבוה לישיר???!!!)