מקימים ישיבה על קברו של מרן החתם סופר זיע"א

בברכתם של גדולי ישראל וביוזמת חשובי נכדי החתם סופר, הוכרז על הקמת מרכז תורה ותפלה סמוך לציון הקדוש

כמאתיים שנה חלפו מאז הסתלק לשמי רום, מרן החתם סופר זיע"א, בברכתם של גדולי ישראל וביוזמתו של חשובי נכדי החתם סופר יוקם בסמוך לציון הקודש בניין בית מדרש לתורה ולתפילה, כולל להוראה ומקווה טהרה חדש. הוכרז לכל מי שרוצה לקבל מהאור הגדול של החתם סופר ולעשות "ישיבה על קברו באמת", יש לחזק את יסוד היסודות ועמוד החכמות של תורת החתם סופר, "חדש אסור מן התורה".

ראשיתה של היוזמה נולדה על ידי המייסד ומקים "אוהל החתם סופר", מחשובי חברי הקהילה 'קהל חסידים', הרב נחום שטראו המתגורר כיום בנוי יורק. "אוהל החתם סופר", פעיל כבר כמה שנים ברוב פאר והדר ומשרת אלפי נכדי ותלמידי החתם סופר מכל העולם, המבקרים בפרשבורג ביארצייט של החתם סופר.

במסע שערך לאחרונה קהילת 'קהל חסידים', שהשתתף בו נכדו הגאון הרב אברהם דויטש גאב"ד מעלה אדומים לקברו של זקנו החתם סופר, נעשה סיור של הישיבה החדשה על קברו, לרבה ד'קהל חסידים' הגאון רבי משה יצחק טמפלער חבר בד"ץ גני גאולה ונכד החתם סופר והכתב סופר, על ידי תלמידו ומקורבו הרב נחום שטראו.

דבר היוזמה הברוכה העלתה שמחה גדולה בלבבות נכדי ותלמידי החתם סופר בכל העולם, שאמרו שיש לרתום את כל עם ישראל להיות שותפים יחדיו במשימה החשובה של "הקמת ישיבה על קברו באמת", ע"י התחזקות ב'מורשת הדעת' של החתם סופר, "חדש אסור מן התורה".

במסע הקדוש השתתפו כמאה נציגים מאר"י, ארה"ב ולונדון, דקהילת "קהל חסידים" רוממה-ירושלים, בראשות רב ואב"ד קהילת 'קהל חסידים' הגאון רבי משה יצחק טמפלער שליט"א, מחבר שו"ת 'ישמח לב'.

גאב"ד מעלה אדומים שליט"א נשא משא מרגש בפני המשתתפים שבהם השמיע מפיו קודשו של מרן בעל הלהורות נתן זצ"ל, שמעל 70% של כלל ישראל תלמידים או תלמידי תלמידים של בעל הכתב סופר שמסר את המסורת אביו החתם סופר, ש"חדש אסור מן התורה" ולכן חייבים לחיות בהתבדלות מוחלטת מאלה שלא שומרים על המסורת ישראל בשלימותו ובטהרתה, וקבע אותו בישראל לדורות.

ולכן החיוב של כל אחד "להקים ישיבה על קברו באמת", לקבל על עצמו כאן לפני מרן בעל החתם סופר זיע"א  להמשיך את המסורת שלו, ולא לזוז ממנה אפילו לא בשביל פרנסה.

"חדש אסור מן התורה", נאמר גם על מכשירים לא כשרים למיניהם, כל מכשיר שיכול להכניס לבתים שלנו דיעות כוזבות בודאי ובודאי החתם סופר והכתב סופר היו אוסרים וקובעים בזה "חרם", כמו שידוע שעשה החתם סופר בחייו כמה פעמים לתלמידים שהיה להם ברשותם ספרים שאין דעת החכמים נוח להם.

את דבריו סיים גאב"ד מעלה אדומים שיש לנצל את ימי האבל לקונן על בית אלוקינו אצל הקדושים אשר מיתתם יותר משריפת בית אלוקינו. להבין מי אלה המלאכים השרפים, ועי"ז לעורר רחמים בשמים שנזכה לראותם שוב בתחית המתים, בבנין ציון  ובנחמת ירושלים בקרוב בימינו. ובודאי עי"ז ימליץ טוב בעדינו, "שאין ישיבה על קברו יותר גדול מזה" ואשרי מי שזוכה לעשות רצונו של צדיק, ואשרי מי שזוכה לכך.

במסע הקודש השתתפו כמה מרבני 'קהל חסידים', ואף עוררו את הקהילה הקדושה ראש ישיבת שער המלך הגאון הרב הערש זלצברג שליט"א, ראש בית מדרש להוראה זכרון אליעזר הגאון הרב משה פרנק שליט"א, והדיין הגאון הרב ישעי' שטיינר שליט"א.

2 תגובות

האם לגור במעלה אדומים מורשת של מרן הקדוש החתם סופר זצ"ל

האם בישיבה של החתם סופר זצוק"ל למדו בלי לבוש עליון ומגבעת?

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *