הבוקר: התגייסות המונית להצלת ישיבת 'מאור התלמוד'

הבוקר ייפתחו מוקדי ההתרמה והחפקי"ם ברחבי הארץ במגבית 'להאיר' למען הצלת ישיבת 'מאור התלמוד ברחובות, כשהמטרה העיקרית היא להוריד את עול החובות האדירים שהשתרגו על צווארה • גדולי ישראל בקריאת אחרונה: "כל הנוטל על עצמו להיות שותף להצלת הישיבה, יזכה להינצל מן הייסורים ותהא פרנסתו בהרחבה" • התורה הקדושה מתחננת בבקשה
 • ה' לא חייב לי כלום

  תוכן מקודם

 • "לא מתאוששים מהאבל" אם הכלה בטור מרטיט

  תוכן מקודם

 • מזעזע: נפטר שבוע לפני חתונת ביתו

  תוכן מקודם

 • ברוך דיין האמת: הרב ברוך יהושע דים, אב לעשרה ילדים

  תוכן מקודם

החל מהבוקר מצטרפים רבבות ישראל מכל שדרות בני התורה והיכלי עמליה בארץ ובעולם, להצלת ישיבת "מאור התלמוד" תחת הזעקה "להאיר מתוך חשכה", למען יציאת הישיבה מן המשבר התקציבי שהגיעה לפתחה בפתע פתאום, לאור גדול של כינון דורות לתורה, ליראה ולקידוש שם שמים, קריאה מהדהדת אותה השמיע מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ונשמעת בכל רחבי העולם היהודי כשהיא מעוררת הדים כבירים של רוממות ושייכות, להיות חלק מעמלם של הישיבה הקדושה, כשבכל שדרות היהדות הנאמנה ניכרת התלהבות והתעוררות אדירה.

מגבית החירום נערכת לאור קריאתם של גדולי ישראל שליט"א למענה של ישיבת 'מאור התלמוד' המהווה מאור אדיר של תורה על האזור כולו וכלשון מרנן ורבנן שליט"א "שהשפעתה גדולה ומיוחדת והיא מגינה על העיר וסביבותיה". הישיבה הק' המאירה באור תורה ועמלה ונמצאת בכותל המזרח של היכלי הישיבות בארץ הקודש, נמצאת בקשיים כלכליים המאיימים על המשך קיומה ופריחתה עקב חולשתם הפתאומית של מוסרי הנפש בעד קיומה.

הבוקר נפתחו מוקדי ההתרמה שנועדו לגייס מעם ישראל את הסכומים הנדרשים לכיסוי חובות הישיבה ולאפשר לה לפרוח ולהמשיך לגדל דורות עדרים עדרים של תורה. מוקד ההתרמה מופעל מהחפ"ק המרכזי בקרית הישיבה בעיר רחובות, משם לריכוזיים המרכזים ברחבי ארץ הקודש בירושלים, בני ברק ומודיעין עילית, כאשר אלפי נוטלים על עצמם יעדיי התרמה אישיים מיוחדים ואחריות אישית לפעול ולהפעיל לכבודה של תורה למען הצלת הישיבה הקדשה.

המגבית המיוחדת עומדת תחת הקריאה "להאיר מתוך חשכה", כאשר במכתב מיוחד שכתב מרן שר התורה שליט"א מנהמת לב את גודל דאגתו וקרא לפעול ולעשות להצלת הישיבה: "הנה ישיבת מאור התלמוד שבעיר רחובות שנוסדה לפני עשרות שנים ע"י ידידי הגאון רבי שמחה קוק שליט"א ובראשה עומדים ומרביצים תורה ידידיי ראשי הישיבה הגר"ח זילבנסקי זצ"ל ולהבדחל"ח הגאון הגרא"י קוק שליט"א ומאז ועד עצם היום הזה הישיבה גודלת ועושה פירות ורבנים מובהקים יצאו ממקום קדוש זה ופקיע שמיה ביותר, והנה הישיבה מגינה על כל העיר וסביבותיה, ולאחרונה נקלעה לחובות עצומים עד כדי שכשל כח הסבל וע"כ כל הנוטל ע"ע להיות שותף להצלת הישיבה, ודאי זכויות הרבות של הישיבה תעמוד לו להגן עליו מן היסורים ויזכה לנחת דקדושה מצאצאיו והצלחה גדולה בכל מעשי"י ופרנסה רחבה".

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א כתב במכתב נדיר ומיוחד ללמד בני יהודה קשת: "הנה כבר נודע בשערים הישיבה הגדולה 'מאור התלמוד' בעיר רחובות, וכו', וכבר פקע שמה לשם ולתהלה וכו. כאשר עתה עורכים מגבית מיוחדת להקל מעול החובות הרבים הרובצים על הישיבה הק', בודאי זכות גדולה היא להשתתף במצוה רבה זו ולעמוד לימין מקום תורה גדול זה ואשרי חלקם של כל המשתתפים בזה להתברך עי"ז ממקור הברכות בכל הברכות המרובות המובטחות לאוהבי תורה ותומכיה, ולחיים טובים ומאושרים לאורך ימים ושנים מדושני עונג".

שורות מיוחדות בגודל השעה וחשיבות הנושא כתב משגיח ישיבת לייקווד הגאון הצדיק רבי מתתיהו סלומון שליט"א מתמצית ליבו, "בסערת לב ונפש באתי בזה על דבר שאינו נותן לי מנוח, באשר ידיד נפשי ריעי כאח לי ממש הגאון נפש נקי וצדיק ראש הישיבה רבי חיים זליבנסקי זצ"ל ייסד ובנה את הישיבה הקדושה 'מאור התלמוד' בעיר רחובות יחד עם שותפיו ידידי ה"ה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א ואחיו הגאון הגדול נשיא הישיבה הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א מרא דאתרא. עתה שהוכרחה ההנהלה לצאת בפרסום קמפיין, הנני יודע היטב כי הגיעו מים עד נפש כפשוטו, וברור לי שאם היה בכוחי הייתי מגיע לארץ ישראל להעיד ולגלות חומר העניין, והנני קורא לאחב"י היקרים אנא העירו רגשת לבכם ותרמו בנפש חפצה, ומבקש אני מה שלא הורגלתי בו, שכל מי ששומע בקול דברי חכמים יקח חלק גדול בהצלת הישיבה הקדושה". עוד הוסיף, "על אף שהיה בזמן האחרון הרבה עניני צדקה וריבוי תורה, מכל מקום מעיד אני כי הצלת הישיבה הקדושה, הרי היא צדקה שלימה בתכלית הנקיות שנדיר למצוא כמותה, וכמה מצוות דאורייתא נתאחדו בה"

במכתב מיוחד שמפרסם כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א לחסידיו הוא קורא להם להירתם ולסייע למגבית של ישיבת 'מאור התלמוד' שנלחמת בימים אלה על המשך קיומה. "לאחבנ"י היקרים מוקירי ואוהבי תורה הע"י. תערב לפניכם עתירתי אודות הישיבה הקדושה 'מאור התלמוד' בעיר רחובות יע"א, אשר שמה הטוב הולך לפניה כאכסניא של תורה מפוארת ומתעלים בה במעלות התורה והיראה", פותח את האדמו"ר את מכתבו.

כ"ק האדמו"ר  משבח במכתבו את פועלו של מייסד ההישיבה, "מאז הקמתה לפני למעלה מארבעים שנה נושא בעולה ידידנו הנאמן והדגול, האי גברא רבא ויקריא, רב חכמיא ורב נהורא, רב האי גאון וצדיק המאור הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט"א, גאב"ד רחבות, הוא הודה זיוה והדרה, נודע בקרב עם סגולה, כאיש חי ורב פעלים, במסי"נ למען יגדיל תורה ויאדיר ולמען הרמת כבוד הדת והיהדות בארה"ק". במכתב מרחיב האדמו"ר על הקשר האישי לו זכה הגר"ש קוק אצל אביו זצוק"ל ועל הידידות האישית ביניהם, "הוא הגבר זכה לחביבות מיוחדת ומופלגת אצל כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה, וכידיד ה' וידיד כל בית ישראל אף אנו זכינו כי ידיד נפש הוא לנו מאז השנים".

האדמו"ר שליט"א זועק במכתבו כי מצב הישיבה המשפיעה גם על בריאותו של נשיא הישיבה, "אולם דא עקא בתקופה האחרונה נשתרגו חובות כבדים למאוד על צווארי הישיבה, ואין בכוח הדר"ג שליט"א לשאת לבדו את המשא הגדול הזה, וכבר באו מים עד נפש כי המצב משפיע שלא לטובה ח"ו על בריאותו של אותו גאון וצדיק המוסר לבנו ונפשו לקיומו של מקום תורה מפואר זה המאיר לכל סביבותיו. השי"ת יחזקהו ויאמצהו בבריות גופא ונהורא מעליה שיוכל לעמוד על משמרתו לאויש"ט".

את מכתבו מסיים כ"ק האדמו"ר מצאנז בקריאה לחסידיו וכל בית ישראל, "על זאת כיהודה ועוד לקרא הנני מצטרף למען הצלת הישיבה הק' שלא יושבת ח"ו קול תורה מהיכלה, שאו ידיכם קודש להיות מתמכין דאורייתא בעין יפה וביד רחבה, כדאמחז"ל (קה"ר פי"א) אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה, וכדאית זכות התורה ולומדי' שתגן עליכם במגן האלף ויריק ה' לכם שפע טוב עד בלי די בכל אשר תפנו ובכל משאלות לבכם לטובה". להצלת הישיבה לחצו כאן

בנוסף במכתב מיוחד עליו חתומים מרנן ורבנן בהם הגאון הגדול רבי יצחק זילבשטיין שליט"א, הגאון  הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, גאב"ד ז"מ מרן הגר"ח וואזנר שליט"א, הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א והגאון רבי אביגדור נבנצאל שליט"א. מבקשים גדולי התורה שליט"א: "דבר שפתיים אך למחסור, באשר ידידינו ידיד ד' וידיד כל בית ישראל מגדולי הרבנים בארה"ק הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א אשר רב חלקו בהעמדת הדת בארה"ק במסירות נפש קרוב ליובל שנים ובפרט בהיותו מקים עולה של תורה בעירו רחובות ת"ו ישיבת 'מאור התלמוד' שהפכה לממלכה של תורה המאירה לכל סביבותיה ונשא בעולה כנשוא האומן את היונק מאז הקמתה למעלה מארבעים שנה", פותחים מרנן ורבנן את המכתב.

"ועתה, כאשר נשתרגו חובות על צווארי הישיבה למעלה ראש, ואין בכוחו לשאת המשא הגדול הזה כאשר כתב בתשות כח מקירות ליבו כי אם היה בכוחו לא היה מטריח אחרים בזה. וידענו כמה הדבר ברוחו ונפשו ומשפיע שלא לטובה ח"ו על בריאותו בהיותו מוסר לב ונפש על המקום הקדוש הזה כרצון גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א ושליחותיהו קעביד. מבקשים אנו מאוד מכל יראי ד' להתאמץ ולהציל את הישיבה הק' לבל תימוט ח"ו ולהיות שותף בהצלה זו לא למענו אנו עושים אלא למעננו ולמען זכות התורה בעדנו ובעד נפש צאצאנו וזכות להיות עימו במסירות נפשו למען כלל ישראל כי שכרה נצח".

"ומצלאין אינון קמיה שמיא כי כח התורה ועמליה בטהרה, יעמדו לכם כל הימים לראות ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, בנים חיים וקיימים עובדי השם באמת ובתמים בבריות גופא ונהורא מעליא, עושר וכבוד לטוב לכם כל הימים, ובזכות התורה נראה מהרה בישועתן של ישראל ובניין בית הבחירה בב"א", לשון המכתב המיוחד.

בימים האחרונים נערכו שורת כינוסי התעוררות וחיזוק ברחבי הארץ כשאלפי בוגרי הישיבה מביעים את נכונותם ואת רצונם לקחת חלק בהצלת הישיבה הקדושה. להצלת הישיבה לחצו כאן

במוקד המיוחד שנפתח כבר אתמול עבור המעוניינים להקדים תרומתם ולהיות מהזריזין המקדימין למצוות מדווחים על עומס רב על קווי הטלפון, כאשר התורמים זוכים לקיים דברי חכמים אשר קראו לקיים מקום תורה מפואר זה, תל תלפיות של עמל, מידות ויראת שמים. "להאיר" 6739* להצלת הישיבה לחצו כאן

כתבות קשורות

"תמיד יצאנו יחד והיום חזרתי לבד" הספד מרטיט
אבל ברמת אלחנן בבני ברק: המתמיד שמסר שיעורים לקצינים בצבא נפטר
הגר"ד יוסף: כל המחשבות של אנשי הממשלה הם איך להשמיד את עולם הישיבות
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם חֲמִישִׁי • כותרות העיתונים – כ"ז באב ה'תשפ"א
"הילדים חוו טראומה" תושב השכונה בעדות מצמררת
אייכלר: "כולם מזועזעים מאדם שצעק כמו חיה, אבל הוא מייצג הרבה אנשים"
אלסקה: מפגן עוצמה ואחדות של כלל ישראל בהכנסת ספר תורה למרכז חב״ד
בין הזמנים: האדמו"ר מגור יצא להליכה במשעולי העיר צפת • צפו בתיעוד הנדיר
מעמד נרגש בסיום השנתי של מנו"ף בעיריית ב"ב באמצעות 'איגוד הסמינרים'
מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר התכנסו בקזחסטאן
העיר אלעד לובשת חג לקראת השבת ההיסטורית בראשות האדמו"ר מויז'ניץ
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שְׁלִישִׁי • כותרות העיתונים – כ"ה באב ה'תשפ"א

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן