יפה מאד. בשורה מרה לתשעת הימים. עכשיו גם ארקיע כלולה בחרם שכבר התחלתי כנגד אלעל. מה אומרים גדולי הדור?