ערב תשעה באב השתתף הרב שלום מרדכי רובשקין בהתוועדות בישיבת 'אורייתא' ושוחח עם הבחורים על גאולת הפרט, גאולת הכלל ומה שביניהם

ביום חמישי שעבר, ערב שבת נחמו, נערכה בישיבת אורייתא התוועדות מיוחדת בעניינא דיומא. אורח הכבוד של ההתוועדות היה הרב שלום מרדכי רובשקין, שישב שנים ארוכות בכלא האמריקני ושוחרר בדרך ניסית הרבה לפני תום המועד שגזר עליו השופט.

הרב רובשקין מסר שיחה ארוכה וסחף את השומעים עם עובדות וסיפורים סביב המקרה הפרטי שלו. בהמשך חיבר הרב רובשקין את המקרה שלו לימי האבל והחורבן, תוך שהוא מאריך בענין מידת הביטחון גם ברגעים קשים והציפיה לגאולה בכל זמן ובכל מצב.

"הלקח מהסיפור שלי זה תמיד לצפות לגאולה ולישועה. בין אם מדובר בענייני הפרט ובין בענייני הכלל". לאחר שסיים הרב רובשקין את דבריו הוא שוחח עם הבחורים שהודו לו על הדברים, ההשראה הגדולה והחיזוק העצום ששאבו ממנו.