ההופעה תבוטל? היועמ"ש מנדלבליט הודיע כעת לביהמ"ש כי עיריית חיפה לא הציגה כל הצדקה לקיום מופע לגברים בלבד בעיר. מדובר בהופעה של מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ שאמורה להתקיים בשבוע הבא. אמש טען כי העיריות יוכלו לבצע הפרדה

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מבהיר כי לא יהיה ניתן לבצע הפרדה במופע של מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ שצפוי להתקיים בשבוע הבא בעיר חיפה.

במכתב לבית המשפט לקראת דיון בעתירת שדולת הנשים על ההפרדה הצפויה כותב מנדלבליט כי במקרה הנוכחי, שבו מדובר על הופעה לגברים בלבד הנערכת ע״י הרשות המקומית ובכספי הציבור, נדרש בהתאם לאמות המידה כי תינתן הצדקה ברורה המתבססת על הבחנה רלוונטית עקב אופי האירוע. עם זאת, במקרה זה לא הציגה העירייה כל הצדקה של ממש לכך.

היועץ המשפטי לממשלה התבקש לחוות דעתו בסוגיה, ובהתאם לכך הציג את העקרונות אשר הותוו בסיכום הדיון בעניין מופעי תרבות בהפרדה במעורבות רשויות מקומיות, אשר פורסם אמש. כזכור, בסיכום הדיון נקבע כי הפרדה במופעי תרבות של רשויות מקומיות יכולה להיות מוצדקת בהתאם לשורת אמות מידה, שאחת מהן היא הקפדה על שוויון חומרי בין המינים, קרי-הקפדה על תנאים שווים ביחס לגברים ולנשים.

לטענתו, היות והמופע ייערך לגברים בלבד, מהווה פגיעה בערך השוויון ולכך על בית המשפט לאסור את קיום המופע בהפרדה.

הניצחון החרדי: אלפים משתתפים בהופעה בעפולה – בהפרדה