ידוע לי שמי שלקח פיקוד על הבאתו ארצה הוא הרב מאיר בלוך יו"ר עמותת 'הכל מהלב'